Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (125106 | 51%)

Ano

Ne (120307 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 245413Výzva MAS Šipka - OP TAK 2. výzva

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS 2
Název výzvy MAS MAS Šipka - OP TAK 2. výzva
Číslo výzvy MAS malé a střední podniky (definice GBER)
Opatření integrované strategie 2.2.1 Podpora drobného podnikání a diverzifikace podnikatelských aktivit zemědělců
2.2.2 Modernizace potravinářských podnikatelů za účelem zvýšení kvality potravin
2.2.3 Rozvoj technologií + robotizace + digitalizace a automatizace procesů v podnikání včetně online podnikání
2.2.4 Efektivní nakládání s energiemi a budování vlastních lokálních a alternativních zdrojů energie
2.2.5 Podpora sociálního podnikání
Aktivita Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury Pořízení výrobních strojů a zařízení
Číslo výzvy MAS Kolová
Model hodnocení Kontrola FNaP a věcné hodnocení
Datum vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí 15.4.2024
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 24.5.2024
Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30.6.2026
Plánovaná alokace výzvy 787 979 Kč
Příklady podporovaných projektů Nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby
Výše podpory

50 % - malý a střední podnik (dotace dle pravidla dle minimis)

Výše celkových způsobilých výdajů projektu Minimální výše CZV = 250.000,- Kč
Maximální výše CZV = 2.000.000,- Kč

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 125 000 Kč a maximálně do výše 1 070 000 Kč
(v případě využití maximální výše přímých nákladů).
Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 000 000 Kč (přímé náklady) a na 2 140 000 Kč
(v případě využití maximální výše přímých nákladů, 140 000 Kč budou tvořit nepřímé náklady).
Projekty požadující dle míry podpory dotaci nižší, než minimální jsou nepřijatelné a nebudou přijaty do hodnoticího procesu.
Maximální dotace je nepřekročitelná.
Indikátory

243 010 Počet instalovaných technologií
101 022 Podniky podpořené granty

Konkrétní podmínky výzvy
Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.
(typy podporovaných projektů, oprávnění žadatelé, povinné přílohy,...)
 
Kontaktní osoba pro Výzvu: Jakub Černý, 775 343 580, cerny@massipka.cz
 
Postup podání žádosti:
1. Zkontrolujte, zda jste oprávněným příjemcem. (malý a střední podnik - dle pravidla de minimis)
2. Zkontrolujte, zda Váš projektový záměr odpovídá podporovaným aktivitám.
Text výzvy: Technologie pro MAS - 1. výzva
3. Projděte si povinné přílohy. 
4. Vyplňte Formulář projektového záměru - OP TAK 2. výzva (viz. dokument níže)
5. Formulář projektového záměru odešlete datovou schránkou do datové schránky Místní akční skupiny Šipka, z.s.: v2byn3r
6. Proveďte kontrolu shody Vašeho projektového záměru s níže uloženým dokumentem Kontrolní list formálních náležitostí.
7. Projděte si dokument Kontrolní list specifických kritérií - dle kterého probíhá hodnocení a výběr projektů k financování
8. Podrobný proces administrace Vaší žádosti naleznete v níže uloženém dokumentu Interní postupy MAS Šipka z.s. OP TAK

Dokumenty

PDF

MAS Šipka - OP TAK 2. výzva

Stáhnout dokument - MAS Šipka - OP TAK 2. výzva.pdf (307kB 291B)
DOC

Formulář projektového záměru OP TAK 2. výzva

Stáhnout dokument - Formulář projektového záměru OP TAK 2. výzva.docx (307kB 176B)
PDF

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Stáhnout dokument - Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti.pdf (181kB 741B)
PDF

Kontrolní list specifických kritérií

Stáhnout dokument - Kontrolní list specifických kritérií.pdf (217kB 1002B)
PDF

Harmonogram výzev OP TAK

Stáhnout dokument - Harmonogram výzev OP TAK.pdf (304kB 891B)
PDF

Interní postupy MAS Šipka - OP TAK

Stáhnout dokument - Interní postupy MAS Šipka z.s. OP TAK.pdf (330kB 563B)
PDF

OP TAK - Seznam přijatých žádostí 2. výzva

Stáhnout dokument - OP TAK - Seznam přijatých žádostí 2. výzva.pdf (138kB 213B)
PDF

OP TAK - Seznam schválených žádostí v rámci FNaP 2. výzva

Stáhnout dokument - OP TAK - Seznam schválených žádostí v rámci FNaP 2. výzva.pdf (138kB 409B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář