Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122555 | 51%)

Ano

Ne (117757 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240312Informace k připravovaným Šablonám pro MŠ a ZŠ

MŠMT připravuje v rámci OP VVV výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Jejich kladem je především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Její avízo již bylo zveřejněno na webových stránkách MŠMT, závazné znění výzvy včetně všech příloh bude následně vyhlášeno v systému. Výzva podpoří jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům pomohou také extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem).  Žádosti bude možno podávat průběžně až do června 2017.

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-k-pripravovanym-sablonam-pro-ms-a-zs-i?

 

PERSONÁLNÍ PODPORA (IP 1, SC 1) - 1. Chůva – personální podpora MŠ

Chůva není pedagogickým pracovníkem dle zákona o pedagogických pracovnících.

Požadavky na vzdělání a odbornost jsou stanoveny zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-1391https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-549-Chuva_pro_detske_koutky/revize-1390

Chůvy (pokud nemají střední pedagogicky, zdravotnicky nebo pečovatelsky zaměřené vzdělání) musí mít absolvován vzdělávací kurz, který může organizovat jen tzv. autorizovaná osoba s certifikátem.

V našem Kraji Vysočina není doposud autorizovaná osoba výše uvedené profesní kvalifikace.  

Všechny autorizované osoby v celé ČR(vždy v části ke Stažení, odkaz Autorizované osoby):

 https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-549-Chuva_pro_detske_koutky/revize-1390

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-1391

 

Jak se stát autorizovanou osobou?

Máte-li zájem stát se autorizovanou osobou, kontaktujte spolek Hodina H, z.s.  Mgr. Danielu Havlíčkovou, 602 174 876, daniela@hodinah.cz, poskytne podrobné informace, zajistí proškolení apod.

Kontaktní formulář