Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (125101 | 51%)

Ano

Ne (120306 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 245407Zájmové území Místní akční skupiny Šipka

Zájmové území MAS Šipka pokrývá celou oblast Sdružení mikroregionu Pelhřimov. K tomuto území v rámci připravované Strategie MAS, přistoupily ještě obce Velký Rybník a Vlásenice – Drbohlavy. (pozn. v rámci této strategie bude zájmové území MAS Šipka označováno také jako území mikroregionu Pelhřimov).

Základní charakteristiky území

Místní akční skupina Šipka se rozkládá především na území Sdružení mikroregionu Pelhřimov a je doplněna o další obce v západní části Kraje Vysočina. Zájmové území je tvořeno 31 obcemi, všechny tyto obce jsou v okrese Pelhřimov. Rozloha mikroregionu je 29 568 ha, což odpovídá necelé čtvrtině rozlohy území okresu Pelhřimov (na rozloze kraje Vysočina se mikroregion podílí 4,2 %). Přirozeným centrem regionu je město Pelhřimov (jde o bývalé okresní město), které je od 1. ledna 2003 obcí s rozšířenou působností. Všechny obce tvořící zájmové území spadají do tohoto správního obvodu. Zájmové území MAS cca 24.000 obyvatel.

Zájmové území Místní akční skupiny Šipka pro období 2021 - 2027

 

Zájmové území Místní akční skupiny Šipka pro období 2021 - 2027 - změny

Změna území mezi programovacími obdobími v letech 2014 - 2020 a 2021 - 2027.

Šedivá = nezměněné území, červená =  odešla z MAS, modrá =  nově přistoupily

Kontaktní formulář