Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (108419 | 51%)

Ano

Ne (103855 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 212274Zájmové území Místní akční skupiny Šipka

Zájmové území MAS Šipka pokrývá celou oblast Sdružení mikroregionu Pelhřimov. K tomuto území v rámci připravované Strategie MAS, přistoupily ještě obce Velký Rybník a Vlásenice – Drbohlavy. (pozn. v rámci této strategie bude zájmové území MAS Šipka označováno také jako území mikroregionu Pelhřimov).

Základní charakteristiky území

Místní akční skupina Šipka se rozkládá především na území Sdružení mikroregionu Pelhřimov a je doplněna o další obce v západní části Kraje Vysočina. Zájmové území je tvořeno 31 obcemi, všechny tyto obce jsou v okrese Pelhřimov. Rozloha mikroregionu je 29 568 ha, což odpovídá necelé čtvrtině rozlohy území okresu Pelhřimov (na rozloze kraje Vysočina se mikroregion podílí 4,2 %). Přirozeným centrem regionu je město Pelhřimov (jde o bývalé okresní město), které je od 1. ledna 2003 obcí s rozšířenou působností. Všechny obce tvořící zájmové území spadají do tohoto správního obvodu. Zájmové území MAS cca 24.000 obyvatel.

Seznam obcí zájmového území MAS Šipka

Zájmové území Místní akční skupiny Šipka pro období 2021 - 2027

 

Zájmové území Místní akční skupiny Šipka pro období 2021 - 2027 - změny

Změna území mezi programovacími obdobími v letech 2014 - 2020 a 2021 - 2027.

Šedivá = nezměněné území, červená =  odešla z MAS, modrá =  nově přistoupily

Kontaktní formulář