Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122543 | 51%)

Ano

Ne (117745 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240288Místní akční skupina Šipka

Místní akční skupina Šipka je spolek, jehož cílem je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území, zejména činnostmi ve prospěch občanů, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území s ohledem na ochranu přírody, krajiny a udržení či zlepšení životního prostředí. Spolek vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie svého území a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. Pro dosažení cíle využívá nastaveného, vyrovnaného partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Přidanou hodnotou této organizace je, že využívá pro svou práci metodu leader a komunitně vedený místní rozvoj.

Historie Místní akční skupiny Šipka

Místní akční skupina Šipka, vznikla v roce 2004 z iniciativy občanského sdružení Hodina H, Agentury Dobrý den, aktivních občanů žijících v jejím zájmovém území a členů Mikroregionu Pelhřimovska. Po svém založení podávala žádost o dotaci do programu LEADER+, která bohužel nebyla podpořena. Proto se místní akční skupina zaměřila na realizaci projektů v rámci programu Mládež, později Mládež v akci, zároveň realizovala několik projektů založených na občanské iniciativě za částečné finanční podpory kraje Vysočina. V říjnu 2008 MAS Šipka registrovala žádost o podporu SPL v rámci osy IV. LEADER. Tato žádost byla zamítnuta. Následně MAS Šipka realizovala pilotní projekt v České republice v rámci programu Mládež v akci, který byl založený na mezisektorové a mezinárodní spolupráci. Následně se organizace orientovala na projekty spolupráce z nejrůznějších dotačních programů. V roce 2015 dle NOZ změnila svůj statut na spolek a podala žádost o standardizaci.

Kontaktní formulář