Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122555 | 51%)

Ano

Ne (117757 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240312Název projektu: Navigační infrastruktura pro cyklo a pěší turistiku

Registrační číslo: 23/000/1931b/563/000001

Období realizace: 1. 9. 2022 - 31. 10. 2023

 

Projekt spolupráce s názvem „Navigační infrastruktura pro cyklo a pěší turistiku“ je zaměřen na spolupráci celkem čtyř místních akčních skupin, které mají zájem vybudovat navigační infrastrukturu pro cyklo a pěší turistiku ve svých regionech.  Náplní projektu je pořízení a instalace celkem 19 infokiosků včetně informačních tabulí:

Místní akční skupina Šipka, z. s. – 9 infokiosků včetně informační tabule (2 infokiosky včetně nabíječky na elektrokola)
Královská stezka o.p.s. – 4 infokiosky včetně informační tabule (1 infokiosek včetně nabíječky na elektrokola)
Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. – 2 infokiosky včetně informační tabule a nabíječek na elektrokola
MAS Šumperský venkov, z. s. – 4 infokiosky včetně informační tabule a nabíječek na elektrokola

Součástí projektu jsou 4 akce – cyklovyjížďky spojené se semináři, jež jsou určeny pro širokou veřejnost, zástupce obcí i spolupracující MAS. Cyklovyjížďky budou pořádány na území jednotlivých výše uvedených MAS, přičemž osoby z ostatních MAS se budou těchto akcí také účastnit a zároveň je propagovat na svém území prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí.

Místní akční skupina Šipka, z.s., Královská stezka o.p.s. a Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. se nachází v Kraji Vysočina, MAS Šumperský venkov, z.s. potom v Olomouckém kraji. Kraj Vysočina patří dlouhodobě mezi nejméně turisticky navštěvované regiony. Tato situace je způsobena několika faktory, mezi které patří mj. nedostatečná nabídka služeb území zacílená na konkrétní cílové skupiny. Regiony nabízí řadu zajímavých míst, kterými prochází hustá síť stezek turistických, cyklistických, koňských apod. V současné době však v regionu není dostatečně zabezpečena navigační infrastruktura pro cyklo a pěší turistiku a zároveň zde není rozvinutá síť pro elektromobilitu. S těmito problémy se potýká také šumperský region. Zde je třeba rozvinout tuto  infrastrukturu a propojit tak turisticky atraktivní obce s méně navštěvovanými. Cílem je rozšířit potenciál cestovního ruchu do širšího území regionu a umožnit vyšší a pohodlnější mobilitu občanů a turistů z níže položených obcí šumperského venkova do oblastí horských – s atraktivní přírodou a rozvinutějšími službami v cestovním ruchu. Díky možnosti užívání elektrokol se otvírají nové možnosti i pro turisty, kteří by se jinak těmto místům vyhýbali.  

Cílem projektu je zvyšování kvality udržitelného cestovního ruchu jako rozvojového potenciálu pro ekonomický růst venkova a partnerských regionů.

Kontaktní formulář