Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122537 | 51%)

Ano

Ne (117736 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240273MAS - Místní akční skupina Šipka - 1

MAS - Místní akční skupina Šipka - 1 je projekt spolufinancovaný Evropskou unií, jehož cílem je zajištění provozní činnosti Místní akční skupiny Šipka, z. s. za účelenm administrace SCLLD MAS Šipka. Období realizace je 1. 3. 2023 - 30. 9. 2024. Registrační číslo projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000057

Strategie komunitně vedeného rozvoje území (SCLLD)

Strategie MAS Šipka je integrovaným projektem celého území, na jehož základě dochází ke zkvalitnění všech aspektů života místních obyvatel. Hlavním cílem je zajištění rozvoje regionu MAS Šipka.

Tvorba SCLLD

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 vytváří Místní akční skupina Šipka, z.s. prostřednictvím koordinace společných a individuálních aktivit veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Účelem strategie je nalezení efektivního využívání místních zdrojů, síťování, zvýšení informovanosti i spolupráce místních subjektů a dosažení trvale udržitelného rozvoje. V rámci tvorby strategie jsou vedeny rozhovory se zástupci obcí, vyplňovány dotazníky širokou veřejností, sbírány podněty od podnikatelů, neziskových organizací, poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb i dalších aktérů v území.

Kontaktní formulář