Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (119898 | 51%)

Ano

Ne (115197 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 235095Místní akční skupina Šipka, z.s. bude v novém programovém období 2023-2027 vypisovat výzvy na předkládání žádostí o dotaci v následujících programech:

Integrovaný regionální operační program (IROP)

• IROP 2023-2027 se zaměřuje na podporu revitalizace veřejných prostranství, terénních sociálních služeb, hasičů, kultury a cestovního ruchu.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

• OP TAK podporuje pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP)

• SP SZP se věnuje malým a středním podnikům, základním službám, obnově obcí a spoluprací mezi územími a aktéry rozvoje venkova Výzvy za jednotlivé programové rámce naleznete po kliknutí na příslušný programový rámec níže.  

Výzvy IROP - příjem žádostí

Výzvy OP TAK - termín zahájení příjmu žádostí do 2. výzvy - 15.4.2024

Výzvy SZP - předpokládaný termín zahájení příjmu žádostí - 29.4.2024 - avízo

Kontaktní formulář