Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (125113 | 51%)

Ano

Ne (120314 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 245427Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP)

SP SZP se věnuje malým a středním podnikům, základním službám, obnově obcí a spoluprací mezi územími a aktéry rozvoje venkova. 

1. VÝZVA SZP                     

Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků

a) Zemědělské podnikání
b) Zpracování a uvádění na trh produktů
c) Lesnické podnikání
d) Nezemědělské podnikání

Termín vyhlášení výzvy: 22. 5. 2024

Termín příjmu žádostí: Od 22. 5. 2024 do 26. 6. 2024 do půlnoci 

Alokace: 5 030 800 Kč

Dotace: 50%

Seminář pro žadatele: 28. 5. 2024 od 10:00 v kanceláři MAS Šipka (Myslotínská 1786, Pelhřimov)

Kontaktní osoba pro Výzvu: Michaela Zelenková, 731 577 252, zelenkova@massipka.cz

Způsob a místo podání žádosti: Podání Žádosti o dotaci na MAS probíhá přes Portál farmáře. Současně s Žádostí o dotaci podává žadatel přes Portál farmáře elektronické přílohy požadované v rámci Výzvy MAS a v rámci Pravidel pro konečné žadatele. Vybrané přílohy lze vzhledem k velikosti (případně formátům) předložit také v listinné podobě. Příjem listinných příloh probíhá na MAS v době trvání příjmu žádostí na MAS vždy po telefonické domluvě. 

Upozornění: Elektronický podpis je určen pouze pro MAS, žadatel jej k podpisu žádosti nemusí zřizovat.

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŠIPKA na období 2021 - 2027 

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD pro období 2021 - 2027. Podrobné územní vymezení naleznete ZDE.

Definice malých a středních podniků a postup podání Prohlášení o kategrii podniku jsou uvedeny ZDE.

Odkaz na výzvu na webu SZIF naleznete ZDE.

Termín podání na RO SZIF: 30. 9. 2024

                           

Dokumenty

PDF

1. Výzva MAS Šipka 2024 SZP

Stáhnout dokument - 1. Výzva MAS Šipka 2024 SZP.pdf (148kB 89B)
PDF

Seznam přijatých žádostí na MAS Šipka

Stáhnout dokument - Seznam přijatých žádostí na MAS Šipka.pdf (176kB 922B)
PDF

Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků

Stáhnout dokument - Specifikace Fiche pro Výzvu.pdf (124kB 795B)
PDF

Pravidla pro žadatele - Intervence 52.77 - LEADER

Stáhnout dokument - Pravidla_kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_poskytovani_dotace.pdf (1MB 453kB 1005B)
PDF

Formulář k získání přístupu na Portál farmáře

Stáhnout dokument - Portál farmáře_formular.pdf (197kB 895B)
PDF

Etický kodex

Stáhnout dokument - Etický kodex MAS.pdf (471kB 741B)
PDF

Způsob výběru projektů na MAS

Stáhnout dokument - Způsob výběru projektů MAS Šipka.pdf (93kB 752B)
XLS

Počet obyvatel v obcích ČR k 1. 1. 2023

Stáhnout dokument - Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2023.xlsx (518kB 291B)
PDF

Přidaná hodnota projektů MAS Šipka v SZP

Stáhnout dokument - Přidaná hodnota projektů MAS ŠIPKA v SZP.pdf (71kB 328B)
PDF

Příklady recyklace a precyklace k Preferenčnímu kritériu B3

Stáhnout dokument - Příklady recyklace a precyklace k PK B3.pdf (186kB 146B)
PDF

Postup podání Žádosti o dotace na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF

Stáhnout dokument - Postup_pro_zadatele_pro_podavani_Zadosti_o_dotaci_a_pro_MAS_.pdf (2MB 115kB 70B)
PDF

Instruktážní list k vyplnění Žádosti o dotaci

Stáhnout dokument - Instruktazni_list_k_Zadosti_o_dotaci_intervence_52_77_pro_Fichi 4.pdf (826kB 368B)
PDF

Postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Stáhnout dokument - Postup pro dolozeni priloh k zadosti o dotaci pres Portal farmare.pdf (1MB 312kB 394B)
PDF

Příručka pro podání formuláře Identifikace příjemců dotací přes Portál farmáře

Stáhnout dokument - Prirucka-pro-podani-Identifikace-prijemcu-dotace.pdf (1MB 948kB 650B)
PDF

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Stáhnout dokument - Postup_oznameni_stazeni_Zadosti_o_dotaci_a_ukonceni_realizace.pdf (1MB 193kB 553B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář