Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122545 | 51%)

Ano

Ne (117747 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240292Výzva MAS Šipka - IROP 21+ Hasiči

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS 2
Název výzvy MAS MAS Šipka - IROP 21+ Hasiči
Opatření integrované strategie 1.2.1 Obnova a nová výstavba sportovních kabin a kluboven
1.2.2 Vytváření komunitních center, kulturních a multifunkčních prostor
1.2.3 Vytváření a obnova dětských a sportovních hřišť a jiných zařízení
1.2.4 Podpora akceschopnosti HZS a SDH
Aktivita Zvýšení připravenosti jednotek požární ochrany a prevence rizik, katastrof a odolnosti vůči nim
Druh výzvy Průběžná
Model hodnocení Splnění FnaP
Datum vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí 4. 9. 2023
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 11. 2024
Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2029
Plánovaná alokace výzvy 4 000 000 Kč
Příklady podporovaných projektů Revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích
Vybavení jednotek SDH (kategorie II., III. a V.)
parametry pro stavby a normativ materiálně technického vybavení 
(
přílohy specifických pravidel - dokument P9)
Výše podpory Evropský fond pro regionální rozvoj - 80%
Státní rozpočet - 15%
Celková podpora ve výši - 95%
Vlastní podíl žadatele - 5%
Výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 130 000 Kč - 900 000 Kč
Indikátory
570 012   Počet nových věcných prostředků složek IZS
575 101   Počet podpořených umělých zdrojů požární vody
575 401   Počet kusů nové techniky složek IZS
437 501 Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami
Konkrétní podmínky výzvy
61. výzva IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD)
(typy podporovaných projektů, oprávnění žadatelé, povinné přílohy,...)

Postup podání žádosti:

 1. Zkontrolujte, zda jste oprávněným příjemcem. (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - kapitola 3.2)
 2. Zkontrolujte, zda Váš projektový záměr odpovídá podporovaným aktivitám. (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - kapitola 3.3)
 3. Projděte si povinné přílohy. (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - kapitola 6)
  SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
 4. Vyplňte Šablonu projektového záměru - Veřejná prostranství (viz. dokument níže)
 5. Šablonu projektového záměru odešlete datovou schránkou do datové schránky Místní akční skupiny Šipka, z.s.: v2byn3r
 6. Požadované přílohy odešlete některým z níže uvedených způsobů:
  • společně se Šablonou projektového záměru datovou schránkou (ideálně ve formátu zip. jako velkoobjemovou datovou zprávu (datové schránky budou mít tuto možnost od roku 2024);
  • e-mailem jako přílohu na adresu zadost@massipka.cz. Do předmětu e-mailu uveďte číslo výzvy, do které podáváte projektový záměr.
  • přílohy nahrajte na některou z dostupných cloudových služeb a pošlete odkaz emailem na adresu definovanou ve výzvě MAS. Do předmětu e-mailu uveďte číslo výzvy, do které podáváte projektový záměr nebo přílohy doneste na flash disku do kanceláře MAS v termínu, kdy je výzva stále otevřená (po předchozí telefonické domluvě).
 7. Proveďte kontrolu shody Vašeho projektového záměru s níže uloženým dokumentem Kontrolní list formálních náležitostí.
 8. Podrobný proces administrace Vaší žádosti naleznete v níže uloženém dokumentu Interní postupy IROP21+ (Interní postupy IROP21+ strana 10-11).

Dokumenty

PDF

MAS Šipka - IROP 21+ Hasiči

Stáhnout dokument - MAS Šipka - IROP 21+ Hasiči.pdf (433kB 596B)
PDF

Kontrolní list formálních náležitostí

Stáhnout dokument - Kontrolní list formálních náležitostí IROP 2023-2027.pdf (134kB 735B)
DOC

Šablona projektového záměru - Hasiči

Stáhnout dokument - Šablona projektového záměru - Hasiči.docx (74kB 113B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář