Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122559 | 51%)

Ano

Ne (117759 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240318Druhá výzva IROP Vzdělávání - ukončena

2. výzva IROP se zaměřením na aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání je ukončen příjem žádostí - aktuálně probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti u přijatých žádostí. 

Příjem žádostí byl ukončen 14. 11. 2017. 

Výše dotace: 95 %
Celková alokace: 5 800 000,- Kč
Minimální výše způsobilých výdajů: 300 000,- Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000,- Kč

Podporované aktivity:
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.
Informační videa - Krok za krokem k vyplnění celé žádosti o podporu 
 
Více informací naleznete níže v přiložených dokumentech. 

Dokumenty

PDF

Výzva MAS Šipka IROP Vzdělávání

text výzvy
Stáhnout dokument - MAS_Šipka_výzva_č.2_final02.pdf (424kB 652B)
PDF

Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Stáhnout dokument - Vzdělávání Příloha č. 1 - Kritéria formální náležitostí.pdf (355kB 878B)
PDF

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Stáhnout dokument - Vzdělávání Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení.pdf (374kB 680B)
PDF

Příloha č. 3 - Interní postupy pro hodnocení a výběr projektů

Interní postupy MAS pro hodnocení a výběr projektů v rámci IROP
Stáhnout dokument - Interní postupy - zapracováno II. FINÁLNÍ VERZE.pdf (1MB 209kB 827B)
PDF

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Stáhnout dokument - Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf (1MB 483kB 1012B)
PDF

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Stáhnout dokument - Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-9_2-6.2017.pdf (2MB 17kB 418B)
PDF

Výzva 68. IROP

Stáhnout dokument - 68. vzdělání.pdf (575kB 34B)
PDF

Úvodní informace systému IS KP 14+

Stáhnout dokument - Informační systém konečného příjemce IS KP 14+.pdf (689kB 850B)
DOC

Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+

Stáhnout dokument - P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+.docx (7MB 957kB 984B)
DOC

Osnova studie proveditelnosti

Stáhnout dokument - P4D_Osnova_studie_proveditelnosti - Infrastruktura pro další vzdělávání.docx (187kB 411B)
PDF

Pozvánka na seminář

Stáhnout dokument - pozvánka na seminář.pdf (399kB 90B)
PDF

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí v rámci druhé výzvy MAS Šipka - IROP - Vzdělávání
Stáhnout dokument - Seznam přijatých žádostí.pdf (354kB 953B)
PDF

Seznam schválených žádostí po kontrole FN a P

Stáhnout dokument - Seznam schválených žádostí FN a P.pdf (360kB 57B)
PDF

Pozvánka na zasedání výběrové komise

Stáhnout dokument - pozvánka na zasedání výběrové komise.pdf (393kB 473B)
PDF

Výsledky věcného hodnocení a výběru projektů

Seznam žádostí hodnocených v rámci věcného hodnocení s uvedením výsledku věcného hodnocení a výsledku výběru a doporučení Rady MAS Šipka.
Stáhnout dokument - Seznam schválených žádostí VĚCNÉ + rada.pdf (351kB 877B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář