Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122535 | 51%)

Ano

Ne (117736 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240271První výzva IROP Udržitelná doprava - ukončena

1. výzva IROP se zaměřením na Bezpečnost dopravy a Cyklodopravu je ukončen příjem žádostí - aktuálně probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti u přijatých žádostí.

Příjem žádostí byl ukončen 14. 11. 2017. 

Výše dotace: 95 %
Celková alokace: 13 399 000,- Kč
Minimální výše způsobilých výdajů: 300 000,- Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000,- Kč

Podporované aktivity - Bezpečnost dopravy 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.
Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace.
Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost pěší dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Podporované aktivity - Cyklodoprava 
Nová výstavba nebo rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, modernizace jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic.
Úprava liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic.          
Doplňkově nutná infrastruktura a odpočívací místa.
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
Informační videa - Krok za krokem k vyplnění celé žádosti o podporu 
Více informací naleznete níže v přiložených dokumentech. 
  

Dokumenty

PDF

Výzva MAS Šipka IROP Udržitelná doprava

text výzvy
Stáhnout dokument - MAS_Šipka_výzva_č.1_final01.pdf (423kB 667B)
PDF

Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Stáhnout dokument - Doprava - Příloha č. 1 - Kritéria formální náležitostí.pdf (509kB 392B)
PDF

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Stáhnout dokument - Doprava Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení.pdf (392kB 19B)
PDF

Příloha č. 3 - Interní postupy pro hodnocení a výběr projektů

Interní postupy MAS pro hodnocení a výběr projektů v rámci IROP
Stáhnout dokument - Interní postupy - zapracováno II. FINÁLNÍ VERZE.pdf (1MB 209kB 827B)
PDF

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Stáhnout dokument - Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_vyzva-53_v-1-1.pdf (1MB 533kB 459B)
PDF

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Stáhnout dokument - Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-9_2-6.2017.pdf (2MB 17kB 418B)
PDF

Výzva 53. IROP

Stáhnout dokument - 53. doprava.pdf (3MB 935kB 996B)
PDF

Úvodní informace systému IS KP 14+

Stáhnout dokument - Informační systém konečného příjemce IS KP 14+.pdf (689kB 850B)
DOC

Osnova studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy

Stáhnout dokument - P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy.docx (143kB 914B)
DOC

Osnova studie proveditelnosti - Cyklodoprava

Stáhnout dokument - P4E_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Cyklodoprava.docx (145kB 638B)
PDF

Pozvánka na seminář

Stáhnout dokument - pozvánka na seminář.pdf (399kB 90B)
DOC

Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+

Stáhnout dokument - P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+_53. výzva_CLLD.doc (9MB 194kB 512B)
PDF

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí v rámci 1. Výzvy MAS Šipka IROP Udržitelná doprava
Stáhnout dokument - Seznam přijatých žádostí.pdf (351kB 798B)
PDF

Pozvánka na zasedání výběrové komise

Pozvánka na zasedání výběrové komise k hodnocení projektů přijatých v rámci první výzvy MAS Šipka IROP Udržitelná doprava
Stáhnout dokument - pozvánka na zasedání výběrové komise.pdf (392kB 837B)
PDF

Seznam schválených žádostí

Seznam schválených žádostí v rámci 1. Výzvy MAS Šipka IROP Udržitelná doprava
Stáhnout dokument - Seznam schválených žádostí.pdf (352kB 605B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář