Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (123530 | 51%)

Ano

Ne (118816 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 242346Výzva MAS Šipka - IROP 21+ Cestovní ruch

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS 5
Název výzvy MAS MAS Šipka - IROP 21+ Cestovní ruch
Opatření integrované strategie 4.1.1 Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
4.1.3 Destinační management a podpora TIC
Aktivita Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu
Druh výzvy Průběžná
Model hodnocení Splnění FnaP
Datum vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí 4. 9. 2023
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 11. 2024
Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2029
Plánovaná alokace výzvy 4 000 000 Kč
Příklady podporovaných projektů Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů)
Turistické trasy
Turistická informační centra
Výše podpory Evropský fond pro regionální rozvoj - 80%
Státní rozpočet - 15%
Celková podpora ve výši - 95%
Vlastní podíl žadatele - 5%
Výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 230 000 Kč - 1 000 000 Kč
Indikátory
305 002   Počet pořízených informačních systémů
740 010   Parkovací místa pro vozidla
764 010   Parkovací místa pro jízdní kola
910 301   Vybudovaná nebo vybavená doprovodná infrastruktura pro turismus
910 401   Délka vybudované či rekonstruované sítě značení turistických tras
910 052   Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu
Konkrétní podmínky výzvy
86. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD)
(typy podporovaných projektů, oprávnění žadatelé, povinné přílohy,...)

Postup podání žádosti:

 1. Zkontrolujte, zda jste oprávněným příjemcem. (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - kapitola 3.2)
 2. Zkontrolujte, zda Váš projektový záměr odpovídá podporovaným aktivitám. (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - kapitola 3.3)
 3. Projděte si povinné přílohy. (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - kapitola 6)
  SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
 4. Vyplňte Šablonu projektového záměru - Veřejná prostranství (viz. dokument níže)
 5. Šablonu projektového záměru odešlete datovou schránkou do datové schránky Místní akční skupiny Šipka, z.s.: v2byn3r
 6. Požadované přílohy odešlete některým z níže uvedených způsobů:
  • společně se Šablonou projektového záměru datovou schránkou (ideálně ve formátu zip. jako velkoobjemovou datovou zprávu (datové schránky budou mít tuto možnost od roku 2024);
  • e-mailem jako přílohu na adresu zadost@massipka.cz. Do předmětu e-mailu uveďte číslo výzvy, do které podáváte projektový záměr.
  • přílohy nahrajte na některou z dostupných cloudových služeb a pošlete odkaz emailem na adresu definovanou ve výzvě MAS. Do předmětu e-mailu uveďte číslo výzvy, do které podáváte projektový záměr nebo přílohy doneste na flash disku do kanceláře MAS v termínu, kdy je výzva stále otevřená (po předchozí telefonické domluvě).
 7. Proveďte kontrolu shody Vašeho projektového záměru s níže uloženým dokumentem Kontrolní list formálních náležitostí.
 8. Podrobný proces administrace Vaší žádosti naleznete v níže uloženém dokumentu Interní postupy IROP21+ (Interní postupy IROP21+ strana 10-11).

Dokumenty

PDF

MAS Šipka - IROP 21+ Cestovní ruch

Stáhnout dokument - MAS Šipka - IROP 21+ Cestovní ruch.pdf (431kB 840B)
PDF

Kontrolní list formálních náležitostí

Stáhnout dokument - Kontrolní list formálních náležitostí IROP 2023-2027.pdf (134kB 735B)
DOC

Šablona projektového záměru - Cestovní ruch

Stáhnout dokument - Šablona projektového záměru - Cestovní ruch.docx (73kB 957B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář