Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (108421 | 51%)

Ano

Ne (103857 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 212278Výzva MAS Šipka - IROP 21+ Kultura

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS 4
Název výzvy MAS MAS Šipka - IROP 21+ Kultura
Opatření integrované strategie 4.2.1 Budování a rekonstrukce zázemí pro expozice a podpora expozic
4.2.2 Revitalizace kulturních památek
4.2.3 Podpora kreativního průmyslu
Aktivita Revitalizace kulturních památek a muzeí
Druh výzvy Průběžná
Model hodnocení Splnění FnaP
Datum vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí 4. 9. 2023
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 11. 2024
Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2029
Plánovaná alokace výzvy 2 395 258 Kč
Příklady podporovaných projektů

Revitalizace kulturních památek
(Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako nemovitá kulturní památka.)
přehled kulturních památek 

Výše podpory Evropský fond pro regionální rozvoj - 80%
Státní rozpočet - 15%
Celková podpora ve výši - 95%
Vlastní podíl žadatele - 5%
Výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 300 000 Kč - 600 000 Kč
Indikátory
740 010   Parkovací místa pro vozidla
907 030   Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů
908 021   Počet revitalizovaných památkových objektů
908 101   Počet podpořených muzeí
Konkrétní podmínky výzvy
70. výzva IROP - Kultura - památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)
(typy podporovaných projektů, oprávnění žadatelé, povinné přílohy,...)

Postup podání žádosti:

 1. Zkontrolujte, zda jste oprávněným příjemcem. (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - kapitola 3.2)
 2. Zkontrolujte, zda Váš projektový záměr odpovídá podporovaným aktivitám. (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - kapitola 3.3)
 3. Projděte si povinné přílohy. (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - kapitola 6)
  SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
 4. Vyplňte Šablonu projektového záměru - Veřejná prostranství (viz. dokument níže)
 5. Formulář projektového záměru odešlete datovou schránkou do datové schránky Místní akční skupiny Šipka, z.s.: v2byn3r
 6. Požadované přílohy odešlete některým z níže uvedených způsobů:
  • společně s Formulářem projektového záměru datovou schránkou (ideálně ve formátu zip. jako velkoobjemovou datovou zprávu (datové schránky budou mít tuto možnost od roku 2024);
  • e-mailem jako přílohu na adresu definovanou ve výzvě MAS. Do předmětu e-mailu uveďte číslo výzvy, do které podáváte projektový záměr.
  • přílohy nahrajte na některou z dostupných cloudových služeb a pošlete odkaz emailem na adresu definovanou ve výzvě MAS. Do předmětu e-mailu uveďte číslo výzvy, do které podáváte projektový záměr nebo přílohy doneste na flash disku do kanceláře MAS v termínu, kdy je výzva stále otevřená (po předchozí telefonické domluvě).
 7. Proveďte kontrolu shody Vašeho projektového záměru s níže uloženým dokumentem Kontrolní list formálních náležitostí.
 8. Podrobný proces administrace Vaší žádosti naleznete v níže uloženém dokumentu Interní postupy IROP21+ (Interní postupy IROP21+ strana 10-11).

Dokumenty

PDF

MAS Šipka - IROP 21+ Kultura

Stáhnout dokument - MAS Šipka - IROP 21+ Kultura.pdf (431kB 982B)
DOC

Šablona projektového záměru - Kultura

Stáhnout dokument - Šablona projektového záměru - Kultura.docx (77kB 108B)
PDF

Kontrolní list formálních náležitostí

Stáhnout dokument - Kontrolní list formálních náležitostí IROP 2023-2027.pdf (134kB 735B)
PDF

Interní postupy IROP21+

Stáhnout dokument - Interní postupy MAS Šipka z.s..pdf (281kB 197B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář