Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (125113 | 51%)

Ano

Ne (120315 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 245428Výzva MAS Šipka - IROP 21+ Sociální služby

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS 3
Název výzvy MAS MAS Šipka - IROP 21+ Sociální služby
Opatření integrované strategie 1.6.1 Infrastruktura sociálních služeb
1.6.3 Dostupnost terénních sociálních služeb
Aktivita Infrastruktura pro sociální služby
Druh výzvy Průběžná
Model hodnocení Splnění FnaP
Datum vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí 4. 9. 2023
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 11. 2024
Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2029
Plánovaná alokace výzvy 4 000 000 Kč
Příklady podporovaných projektů Vybavení pro terénní sociální služby
Výše podpory Evropský fond pro regionální rozvoj - 80%
Státní rozpočet - 15%
Celková podpora ve výši - 95%
Vlastní podíl žadatele - 5%
Výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 500 000 Kč - 1 500 000 Kč
Indikátory
554 010   Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
554 301   Nová kapacita podpořených zařízení nepobyt. soc. služeb
554 601 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok
Konkrétní podmínky výzvy
49. výzva IROP - Sociální služby - SC 5.1 (CLLD)
(typy podporovaných projektů, oprávnění žadatelé, povinné přílohy,...)

Postup podání žádosti:

 1. Zkontrolujte, zda jste oprávněným příjemcem. (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - kapitola 3.2)
 2. Zkontrolujte, zda Váš projektový záměr odpovídá podporovaným aktivitám. (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - kapitola 3.3)
 3. Projděte si povinné přílohy. (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - kapitola 6)
  SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
 4. Vyplňte Šablonu projektového záměru - Veřejná prostranství (viz. dokument níže)
 5. Šablonu projektového záměru odešlete datovou schránkou do datové schránky Místní akční skupiny Šipka, z.s.: v2byn3r
 6. Požadované přílohy odešlete některým z níže uvedených způsobů:
  • společně se Šablonou projektového záměru datovou schránkou (ideálně ve formátu zip. jako velkoobjemovou datovou zprávu (datové schránky budou mít tuto možnost od roku 2024);
  • e-mailem jako přílohu na adresu zadost@massipka.cz. Do předmětu e-mailu uveďte číslo výzvy, do které podáváte projektový záměr.
  • přílohy nahrajte na některou z dostupných cloudových služeb a pošlete odkaz emailem na adresu definovanou ve výzvě MAS. Do předmětu e-mailu uveďte číslo výzvy, do které podáváte projektový záměr nebo přílohy doneste na flash disku do kanceláře MAS v termínu, kdy je výzva stále otevřená (po předchozí telefonické domluvě).
 7. Proveďte kontrolu shody Vašeho projektového záměru s níže uloženým dokumentem Kontrolní list formálních náležitostí.
 8. Podrobný proces administrace Vaší žádosti naleznete v níže uloženém dokumentu Interní postupy IROP21+ (Interní postupy IROP21+ strana 10-11).

Dokumenty

PDF

MAS Šipka - IROP21+ Sociální služby

Stáhnout dokument - MAS Šipka - IROP21+ Sociální služby.pdf (430kB 817B)
PDF

Kontrolní list formálních náležitostí

Stáhnout dokument - Kontrolní list formálních náležitostí IROP 2023-2027.pdf (134kB 735B)
DOC

Šablona projektového záměru - Sociální služby

Stáhnout dokument - Šablona projektového záměru - Sociální služby.docx (73kB 1003B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář