Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (52557 | 52%)

Ano

Ne (48304 | 48%)

Ne

Celkem hlasovalo: 100861Strategie komunitně vedeného rozvoje území

Místní akční skupiny Šipka

SCLLD MAS Šipka vznikla za účelem stanovení cílů Místní akční skupiny Šipka, z.s. Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu MAS Šipka jako regionu usilujícího o zajištění zkvalitnění všech aspektů života obyvatel v něm žijících, jeho návštěvníků a dalších aktérů v území. 
Strategie CLLD rozvoje území MAS Šipka je integrovaným projektem celého území – skládá se z podrobné analýzy výchozího stavu a ze souhrnu navrhovaných řešení. SCLLD dále obsahuje akční plány (programové rámce), které definují možné zaměření jednotlivých projektů a možné žadatele.
Strategie označuje problémy a zdroje, které se vyskytují v zájmovém území MAS prostřednictvím SWOT analýzy. Účelem strategie je nalezení efektivního využívání místních zdrojů, dosažení trvale udržitelného rozvoje, koordinace společných a individuálních aktivit subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru. SCLLD MAS Šipka vznikala metodou komunitně vedeného místního rozvoje, která kombinuje práci zaměstnanců a dobrovolníků MAS Šipka a odborníků s názory utvářenými široké veřejnosti.

Dokumenty

PDF

SCLLD MAS Šipka

Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Šipka
Stáhnout dokument - SCLLD_9_5_17_VH2.pdf (4MB 617kB 432B)
XLS

Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD MAS Šipka
Stáhnout dokument - Tabulka SCLLD financování podle cílů_VH2.xlsx (93kB 976B)
PDF

Osvědčení o standardizaci

Osvědčení o standardizaci MAS Šipka
Stáhnout dokument - Osvědčenípdf.pdf (89kB 130B)
PDF

Žádost o standardizaci

Žádost o standardizaci MAS Šipka
Stáhnout dokument - D_STD_MAS_1000658520_20151127_124027_last.pdf (525kB 822B)
PDF

Souhlas obcí

Souhlas obcí se zařazením do území působnosti SCLLD MAS Šipka na období 2014-2020
Stáhnout dokument - Souhlasy obci s IC.pdf (1MB 70kB 615B)
Neznámý typ

Zdrojová data

Zdrojová data k SCLLD MAS Šipka - aktualizace 28.5.2020
Stáhnout dokument - Zdroj_data_SCLLD.zip (57MB 957kB 97B)
PDF

Souhlas obcí

Souhlas obcí se zařazením do území působnosti SCLLD MAS Šipka na období 2014-2020 - rozšíření zájmového území
Stáhnout dokument - souhlasy obcí - rozšíření území.pdf (191kB 174B)

Kontaktní formulář