Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (125113 | 51%)

Ano

Ne (120313 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 245426MASky Spolu

Účelem realizovaného projektu je posílení spolupráce MAS mezi sebou a předání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 – 2013 zapojené MAS v rámci projektu společně zpracovali doporučující metodiku týkající se tématu "Přidaná hodnota projektů spolupráce."

Projekt byl realizován v období 1. 9. 2014 – 30. 6. 2014, tj. 10 měsíců.

Metodika - Přidaná hodnota projektů spolupráce

Předkládaný dokument „Metodika – přidaná hodnota projektů spolupráce“ je dokumentem, který vznikl v rámci projektu  „MASky spolu“ rč. 15/022/4210a/563/000029. Jedná se o návodný dokument pro MAS, jak úspěšně realizovat projekty národní i mezinárodní spolupráce v rozličných oblastech, podporované z různých operačních programů.

V dokumentu jsou popsány projekty spolupráce, které byly realizovány MAS spolupracujícími na výše uvedeném projektu. Jsou zde zachyceny zkušenosti, poznatky a příklady dobré praxe z jednotlivých projektů. Součástí metodiky je SWOT analýza, která shrnuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v rámci celého procesu realizace projektu spolupráce.

Závěr dokumentu obsahuje seznam ukazatelů přidané hodnoty spolupráce, které vyplynuly z diskuze nad jednotlivými projekty v rámci společných pracovních jednání spolupracujících MAS.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Dokumenty

PDF

Metodika - Přidaná hodnota projektů spolupráce

Stáhnout dokument - Metodika-Pridana_hodnota_spoluprace.pdf (3MB 493kB 964B)

Kontaktní formulář