Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (125112 | 51%)

Ano

Ne (120312 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 245424Strategie komunitně vedeného rozvoje území

Místní akční skupiny Šipka

SCLLD MAS Šipka se skládá z kompletní analýzy území, ze které byly vytvořeny priority rozvoje území, jež mají definované své cíle. Zároveň strategie obsahuje podrobný popis administrace a přerozdělování získaných prostředků do regionu. Analýza území a stanovení strategie včetně priorit a cílů byly sestaveny na základě statistických dat z ČSÚ Jihlava, ralizovaných dotazníkových šetření, osobního průzkumu a komunitních plánování.

Na těchto stránkách je zveřejněná pracovní verze dokumentu SCLLD MAS Šipka, která je nyní k dispozici k připomínkování široké veřejnosti. Naší snahou je, aby se do připomínkování zapojili především občané a všichni další aktéři v našem zájmovém území. Z tohoto důvodu byl kladen důraz na vytvoření dokumentu, který nebude zbytečně rozsáhlý a jasně definuje své cíle tak, aby byly srozumitelné pro širokou veřejnost.

Žádáme vás, aby jste si pozorně přečetli celou strategii MAS Šipka

Strategii stáhněte ZDE

Pokud jakékoli části nerozumíte, s některými údaji nesouhlasíte nebo by jste chtěli nějaké další poznatky doplnit, tak nás kontaktujte prostřednictvím formuláře, který je na konci této stránky. Nezapomeňte vyplnit svůj kontakt, abychom vám mohli zaslat vyjádření a vypořádání obdržené připomínky.

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) byla vytvořena v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území  Místní akční skupiny Šipka registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00197.

V rámci projektu a jeho udržitelnosti proběhne:

1.      Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika (na základě dostupných statistických dat)

2.      Analýza problémů

  • Vymezení konkrétních problémů, které brání dalšímu rozvoji území na základě socioekonomické analýzy

3.      Analýza potřeb

  • Vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu kvalitativnímu rozvoji území

4.      Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území

  • Přehled relevantních strategií, které mají na daném území dopad, aby mohly být jejich cíle zahrnuty do vznikající integrované strategie a nedocházelo k rozporům mezi existujícími strategiemi

5.      Stanovení cílů a jejich prioritizace

  • Stanovení vize strategie
  • Stanovení strategických a specifických cílů a jejich vzájemné návaznosti a provázanosti

6.      Návrh konkrétních opatření

  • Definice konkrétních opatření pro naplnění stanovených cílů

7.      Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“

8.       Tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle

9.      Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu

  • Popis způsobu financování a kofinancování jednotlivých opatření

10.  Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu

11.  Vypořádání připomínek, zveřejnění vypořádání připomínek na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“

12.  Dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadovaných „Metodickým pokynem pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014–2020“

13.  Schválení strategie v rámci organizace nositele strategie

14.  Zveřejnění strategie online v Databázi strategií

Kontaktní formulář