Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (20209 | 52%)

Ano

Ne (18362 | 48%)

Ne

Celkem hlasovalo: 38571


Místní akční skupina Šipka

Místní akční skupina Šipka není v současné době podpořenou MAS z programu LEADER. Její činnosti jsou tímto faktem v současné době velice omezeny, ale připravujeme veškeré dokumenty proto, aby v programovém období 2014 - 2020 byla Místní akční skupina Šipka podpořenou MAS a přispívala tak velkou měrou k rozvoji svého zájmového území prostřednictvím zprostředkování dotací a to přímo, nebo prostřednictvím partnerů. Do roku 2014 jsme vyřizovali dotace prostřednictvím našich partnerů. Přestože byla činnost bez podpory ze strany Státního zemědělského fondu složitá, dařilo se nám i tak realizovat projekty přispívající k rozvoji venkova a podpoře obcí i podnikatelů.

V roce 2015 projde MAS Šipka standardizací, dokončí SCLLD a připravý dotační výzvy pro místní žadatele, kteří dopomohou k nastartování celkového udržitelného rozvoje regionu.

           

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.


Kontaktní formulář