Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (123539 | 51%)

Ano

Ne (118825 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 242364Novinky

Výzvy OPŽP

MAS Šipka přidala do svého programového rámce Operační program Životní prostředí kontkrétně zaměření na prioritní osu 4 podprogram 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. 1. Výzva MAS Šipka - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Celá novinka »

Aktuální možnosti dotací pro obce z MMR - 24.11.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj - program Podpora obnovy a rozvoje venkova  Příjem žádostí probíhá do 15. 1. 2018.  Aktuálně probíhá příjem žádostí o dotaci v rámci těchto dotačních titulů:  Podpora zapojení generací do komunitného života v obci - Podpora vybudování ...

Celá novinka »

Nové možnosti v rámci PRV a OPŽP - 20.11.2017

Jako MAS Šipka máme možnost přerozdělit zbývající peníze z Programu rozvoje venkova pro obce na projekty se zaměřením na úpravu veřejných prostranství v centru obce, kulturní infrastrukturu, zázemí pro sport, spolkovou činnost, školy a školní jídelny, stezky apod. V případě, že byste mě...

Celá novinka »

První výzva OPZ - Zaměstnanost I. - Ukončena

Výzva OPZ Zaměstnanost I. - Výzva je vyhlášena od 17. 11. 2017.  Příjem žádostí byl ukončen 31. 12. 2017. → prodloužení termínu příjmu žádostí  Výše dotace: se liší dle žadatele (více informací naleznete v textu výzvy - ke stažení níže)  Celková alokace: 5 ...

Celá novinka »

Druhá výzva OP Z - Sociální služby a sociální začleňování

Výzva OPZ Sociální služby a sociální začleňování - Výzva je vyhlášena od 11. 12. 2017.  Příjem žádostí bude ukončen 05. 02. 2017.  Výše dotace: se liší dle žadatele (více informací naleznete v textu výzvy - ke stažení níže)  Celková alokace: 5 000 000,- Kč ...

Celá novinka »

Třetí výzva OP Z - Prorodinná opatření

Vyhlášení Výzvy MAS Šipka - Prorodinná opatření -  5. 12. 2017 Příjem žádostí byl ukončen 18. 01. 2017.  Výše dotace: se liší dle žadatele (více informací naleznete v textu výzvy - ke stažení níže)  Celková alokace: 1 500 000,- Kč Minimální výše způsobilý...

Celá novinka »

První výzva IROP Udržitelná doprava - ukončena

1. výzva IROP se zaměřením na Bezpečnost dopravy a Cyklodopravu je ukončen příjem žádostí - aktuálně probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti u přijatých žádostí. Příjem žádostí byl ukončen 14. 11. 2017.  Výše dotace: 95 % Celková alokace: 13 399 000,- Kč Minimáln...

Celá novinka »

Druhá výzva IROP Vzdělávání - ukončena

2. výzva IROP se zaměřením na aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání je ukončen příjem žádostí - aktuálně probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti u přijatých žádostí.  Příjem žádostí byl ukončen 14. 11. 2017.  Výše dotace: ...

Celá novinka »

Třetí výzva IROP - Komunitní centra

3. výzva IROP se zaměřením na aktivitu Komunitní centra je vyhlášena od 12. 12. 2017 16:00.  Příjem žádostí byl ukončen 2. 2. 2018 ve 23:59.  Výše dotace: 95 % Celková alokace: 7 200 000,- Kč Minimální výše způsobilých výdajů: 300 000,- Kč Maximální výš...

Celá novinka »

Čtvrtá výzva IROP - Sociální podnikání

4. výzva IROP se zaměřením na aktivitu Sociální podnikání je vyhlášena od 28. 12. 2017 20:00.  !! PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ!! Příjem žádostí bude ukončen 30. 6. 2018 ve 23:59.  Výše dotace: 95 % Celková alokace: 5 263 157,- Kč Minimální výše ...

Celá novinka »

Starší novinky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kontaktní formulář