Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (108417 | 51%)

Ano

Ne (103853 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 212270Novinky

Rozšíření SCLLD o programový rámec OPŽP - 11.4.2018

Podařilo se nám vyjednat rozšíření SCLLD MAS Šipka o programový rámec OPŽP. Z prioritní osy 4 bude nově přidán specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Na výzvu v rámci tohoto opatření  máme přiděleno 10 mil. Kč. Jde o dotaci na zeleň v intravilánu obce ve výši 60%...

Celá novinka »

Druhá výzva PRV

Místní akční skupina Šipka, z.s. vyhlásila pro své území 4. května 2018 druhou výzvu na podávání žádostí v Programu rozvoje venkova. Pro žadatele se bude 16. 5. 2018 od 13:00 konat informační seminář v kanceláři MAS. Příjem žádostí bude zahájen 11. 5. 2018 a bude trvat až do 30. 6. 2018 d...

Celá novinka »

Čtvrtá výzva OPZ Prorodinná opatření II.

Vyhlášení Výzvy MAS Šipka - Prorodinná opatření II.-  26. 3. 2018 Příjem žádostí bude ukončen 27. 04. 2017.  Výše dotace: se liší dle žadatele (více informací naleznete v textu výzvy - ke stažení níže)  Celková alokace: 1 500 000,- Kč Minimální výše způsobilýc...

Celá novinka »

Aktuální přehled výzev MAS Šipka - 09.01.2018

Aktuální přehled vyhlášených výzev Místní akční skupiny Šipka z OP Z a IROP: -        Výzva OPZ MAS Šipka – Prorodinná opatření o   Vyhlášení od 5. 12. do 18. 1. 2018 o   Výzva je zaměřena na projekty podporující sladění rod...

Celá novinka »

Výzva potenciálním žadatelům Místních akčních plánů vzdělávání II. na ORP Pelhřimov - 28.12.2017

Výzva všem potenciálním žadatelům v rámci ORP Pelhřimov. V případě, že máte zájem být nositelem nebo realizátorem projektu Místních akčních plánů v ORP Pelhřimov, prosím kontaktujte nás nejpozději do pondělí 15. ledna 2018. Místní akční skupina Šipka byla navržena radou města P...

Celá novinka »

Výzvy OPŽP

MAS Šipka přidala do svého programového rámce Operační program Životní prostředí kontkrétně zaměření na prioritní osu 4 podprogram 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. 1. Výzva MAS Šipka - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Celá novinka »

Aktuální možnosti dotací pro obce z MMR - 24.11.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj - program Podpora obnovy a rozvoje venkova  Příjem žádostí probíhá do 15. 1. 2018.  Aktuálně probíhá příjem žádostí o dotaci v rámci těchto dotačních titulů:  Podpora zapojení generací do komunitného života v obci - Podpora vybudování ...

Celá novinka »

Nové možnosti v rámci PRV a OPŽP - 20.11.2017

Jako MAS Šipka máme možnost přerozdělit zbývající peníze z Programu rozvoje venkova pro obce na projekty se zaměřením na úpravu veřejných prostranství v centru obce, kulturní infrastrukturu, zázemí pro sport, spolkovou činnost, školy a školní jídelny, stezky apod. V případě, že byste mě...

Celá novinka »

První výzva OPZ - Zaměstnanost I. - Ukončena

Výzva OPZ Zaměstnanost I. - Výzva je vyhlášena od 17. 11. 2017.  Příjem žádostí byl ukončen 31. 12. 2017. → prodloužení termínu příjmu žádostí  Výše dotace: se liší dle žadatele (více informací naleznete v textu výzvy - ke stažení níže)  Celková alokace: 5 ...

Celá novinka »

Druhá výzva OP Z - Sociální služby a sociální začleňování

Výzva OPZ Sociální služby a sociální začleňování - Výzva je vyhlášena od 11. 12. 2017.  Příjem žádostí bude ukončen 05. 02. 2017.  Výše dotace: se liší dle žadatele (více informací naleznete v textu výzvy - ke stažení níže)  Celková alokace: 5 000 000,- Kč ...

Celá novinka »

Starší novinky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kontaktní formulář