Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122531 | 51%)

Ano

Ne (117732 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240263Sedmá výzva IROP - Udržitelná doprava III.

7. výzva IROP se zaměřením na Bezpečnost dopravy a Cyklodopravu

Datum a čas vyhlášení výzvy    22. 06. 2020 6:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+     22. 06. 2020 6:00 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+    22. 9. 2020 23:59

Výše dotace: 95 %
Celková alokace: 9 111 233,34,- Kč
Minimální výše způsobilých výdajů: 300 000,- Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 9 111 233,34,- Kč

Podporované aktivity - Bezpečnost dopravy 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.
Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace.
Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost pěší dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Podporované aktivity - Cyklodoprava 
Nová výstavba nebo rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, modernizace jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic.
Úprava liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic.          
Doplňkově nutná infrastruktura a odpočívací místa.
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
 
Informační videa - Krok za krokem k vyplnění celé žádosti o podporu 
 
Více informací naleznete níže v přiložených dokumentech. 
  

Dokumenty

PDF

Text 7. výzvy MAS Šipka IROP Udržitelná doprava III

Stáhnout dokument - MAS_Šipka_výzva_č.7_FINAL266.pdf (646kB 216B)
PDF

Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Stáhnout dokument - Příloha č. 1 - Kritéria_FNaP_výzva_č_7_MAS_Šipka_FINAL266.pdf (482kB 335B)
PDF

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Stáhnout dokument - Příloha č. 2 - Kritéria VH_výzva_č_7_MAS_Šipka_FINAL266.pdf (475kB 135B)
PDF

Interní postupy MAS IROP

Stáhnout dokument - wjlarclyl8_Interni_postupy_MAS_Sipka_nove.pdf (716kB 393B)
PDF

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Stáhnout dokument - Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.pdf (1MB 623kB 767B)
PDF

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Stáhnout dokument - Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf (2MB 789kB 155B)
DOC

Osnova studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy

Stáhnout dokument - P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy_1.4.docx (144kB 447B)
DOC

Osnova studie proveditelnosti - Cyklodoprava

Stáhnout dokument - P4E_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Cyklodoprava_1.4.docx (145kB 695B)
PDF

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP 14

Stáhnout dokument - 1591171937_Uzivatelska_prirucka_P4_IS KP_v_6.pdf (8MB 609kB 128B)
PDF

Pozvánka na seminář pro žadatele

Stáhnout dokument - pozvánka na seminář 7..pdf (477kB 131B)
PDF

Kontrolní list formální náležitosti a přijatelnost

Stáhnout dokument - Kontrolní list_FNaP_7_výzva_MAS_Šipka_FINAL266.pdf (740kB 30B)
PDF

Kontrolní list věcné hodnocení

Stáhnout dokument - Kontrolní list_VH_7_výzva_MAS_Šipka_FINAL266.pdf (694kB 648B)
PDF

Seznam přijatých žádostí

Stáhnout dokument - Seznam přijatých žádostí.docx.pdf (53kB 889B)
PDF

Seznam schválených žádostí v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Stáhnout dokument - Seznam schválených žádostí FN a P.docx.pdf (53kB 124B)
PDF

Pozvánka na zasedání výběrové komise

Stáhnout dokument - pozvánka na zasedání výběrové komise.docx.pdf (124kB 984B)
PDF

Seznam schválených žádostí + doporučení k financování

Stáhnout dokument - 7. Seznam schválených žádostí VĚCNÉ + rada.pdf (427kB 363B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář