Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (123541 | 51%)

Ano

Ne (118827 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 242368Členská schůze MAS Šipka - 25.04.2018

Členská schůze

tímto Vás všechny zveme na členskou schůzi MAS Šipka, z. s., která se bude konat dne 10. května 2018 od 16:00 v salonku Restaurace na Čtyřce, Pelhřimov. Členská schůze MAS Šipka, z. s. se uskuteční společně s členskou schůzí Mikroregionu Pelhřimov, z. s., která se koná na stejném místě od 15:00.

Program Členské schůze MAS Šipka:

  1. Zahájení
  2. Informace o realizaci SCLLD
  3. Rozšíření SCLLD o program OPŽP
  4. Volba výběrové komise
  5. Schválení výroční zprávy
  6. Schválení plánovaného rozpočtu
  7. Schválení účetní závěrky
  8. Různé
  9. Závěr

Sál i občerstvení bude připraveno na počet přihlášených osob.

Svou účast, případně neúčast, oznamte nejpozději do 7. 5. 2017, a to na:  

Podařilo se nám vyjednat rozšíření SCLLD MAS Šipka o programový rámec OPŽP. Z prioritní osy 4 bude nově přidán specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Na výzvu v rámci tohoto opatření  máme přiděleno 10 mil. Kč. Jde o dotaci na zeleň v intravilánu obce ve výši 60%. Promyslete si prosím, zda budete mít zájem o revitalizaci zeleně ve Vaší obci. Vše projednáme na Členské schůzi.

Více informací na tel.: 775 343 580 nebo e-mail: info@massipka.cz.

Dokumenty

PDF

Pozvánka na členskou schůzi

Stáhnout dokument - Pozvanka_květen_2018.pdf (49kB 250B)
PDF

Zápis ze zasedání členské schůze

Stáhnout dokument - Zápis ze zasedání CS MAS Šipka 10. 5. 2018e.pdf (449kB 227B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář