Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (119897 | 51%)

Ano

Ne (115196 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 235093Pátá výzva IROP - Udržitelná doprava II.

5. výzva MAS Šipka IROP Udržitelná doprava II. je vyhlášena od 28. 12. 2017 20:00. 

Příjem žádostí byl ukončen 30. 05. 2018. 

Výše dotace: 95 %
Celková alokace: 7 413 928,- Kč
Minimální výše způsobilých výdajů: 300 000,- Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 3 500 000,- Kč

Podporované aktivity - Bezpečnost dopravy 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.
Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace.
Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost pěší dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Podporované aktivity - Cyklodoprava 
Nová výstavba nebo rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, modernizace jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic.
Úprava liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic.          
Doplňkově nutná infrastruktura a odpočívací místa.
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Dokumenty

PDF

Text výzvy MAS Šipka IROP Udržitelná doprava II.

Stáhnout dokument - MAS_Šipka_výzva_č.5_final01.pdf (550kB 4B)
PDF

Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Stáhnout dokument - Příloha č. 1 - Kritéria formální náležitostí a přijatelnosti.pdf (530kB 426B)
PDF

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Stáhnout dokument - Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení.pdf (389kB 677B)
PDF

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Stáhnout dokument - Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_vyzva-53_v-1-1.pdf (1MB 533kB 459B)
PDF

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Stáhnout dokument - Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf (2MB 435kB 317B)
DOC

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP 14

Stáhnout dokument - P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+_53. výzva_CLLD.doc (9MB 194kB 512B)
DOC

Osnova studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy

Stáhnout dokument - P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy.docx (143kB 914B)
DOC

Osnova studie proveditelnosti - Cyklodoprava

Stáhnout dokument - P4E_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Cyklodoprava.docx (145kB 638B)
PDF

Interní postupy MAS Šipka pro IROP

Stáhnout dokument - Interní postupy - zapracováno II. FINÁLNÍ VERZE.pdf (1MB 209kB 827B)
PDF

Pozvánka na seminář pro žadatele

Stáhnout dokument - pozvánka na seminář.pdf (392kB 826B)
PDF

Seznam přijatých žádostí

Stáhnout dokument - Seznam přijatých žádostí.pdf (522kB 166B)
PDF

Pozvánka na zasedání výběrové komise

Zasedání výběrové komise se uskuteční 26. 7. 2018 od 10:00 v kanceláři MAS Šipka.
Stáhnout dokument - Pozvánka na zasedání Výběrové komise MAS Šipka 26. 7. 2018.pdf (393kB 372B)
PDF

Seznam schválených žádostí v rámci hodnocení FN a P

Stáhnout dokument - Seznam schválených žádostí FN a P.pdf (505kB 585B)
PDF

Seznam schválených žádostí + doporučení k financování

Stáhnout dokument - Seznam schválených žádostí VĚCNÉ + rada.pdf (356kB 556B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář