Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (123528 | 51%)

Ano

Ne (118816 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 242344První výzva pro podnikatele a zemědělce - Ukončena

Místní akční skupina Šipka, z.s. vyhlásila pro své území 30. června výzvu na podávání žádostí v Programu rozvoje venkova. Žádosti lze podávat v rámci fiche 1 - Zemědělství s alokací 3 500 000,- Kč a fiche 3 - Podnikání na venkově s alokací 8 132 880,- Kč.

Pro žadatele se bude 12. 7. 2017 konat informační seminář v kanceláři MAS.

Příjem žádostí bude zahájen 10. 7. 2017 a bude trvat až do 31. 7. 2017 do 12:00.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně možností získání dotace nás neváhejte kontaktovat buď prostřednictvím emailu info@massipka.cz nebo telefonicky na tel.: +420 775 343 580. 

Příjem žádostí v této výzvě byl ukončen 31. 7. 2017 ve 12:00. Seznam přijatých žádostí je ke stažení níže v souborech. 

Dne 7. 8. 2017 byly Výběrovou komisí ohodnoceny všechny žádosti. Všechny žádosti splnily minimální bodové hodnocení. Všechny přijaté žádosti byly Výběrovou komisí navrženy k financování. Dne 9. 8. 2017 schválila Rada hodnocení a výběr Výběrové komise. Zápisy z jednání a seznam ohodnocených žádostí naleznete níže v dokumentech. 

Dokumenty

PDF

Seznam vybraných žádostí

Seznam žádostí, které byly doporučeny k financování a jejich bodové ohodnocení.
Stáhnout dokument - Seznam vybraných žádostí + hodnocení.pdf (424kB 708B)
PDF

Seznam přijatých žádostí v rámci 1. Výzvy PRV

Stáhnout dokument - Seznam přijatých žádostí 1. výzva PRV.pdf (422kB 790B)
PDF

Text výzvy MAS Šipka

Stáhnout dokument - Text výzvy MAS.pdf (279kB 172B)
PDF

Pozvánka na seminář

Pozvánka na informační seminář pro zájemce o dotaci v první výzvě MAS v rámci PRV.
Stáhnout dokument - pozvánka na seminář.pdf (395kB 869B)
PDF

Preferenční kritéria Fiche 1 - zemědělství

V této příloze naleznete hodnotící kritéria a počet bodů, který je možné v hodnocení získat.
Stáhnout dokument - Preferenční kritéria F1.pdf (747kB 278B)
PDF

Preferenční kritéria Fiche 3 - podnikání na venkově

V této příloze naleznete hodnotící kritéria a počet bodů, který je možné v hodnocení získat.
Stáhnout dokument - Preferenční kritéria F3.pdf (573kB 716B)
PDF

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 3

Stáhnout dokument - Povinné přílohy pro F3 - Podnikání na venkově.docx.pdf (487kB 778B)
PDF

Seznam příloh k žádosti o dotaci Fiche 1

Stáhnout dokument - Povinné přílohy pro F1 - Zemědělství.docx.pdf (489kB 366B)
PDF

Interní postupy MAS v rámci PRV

Interní postupy pro hodnocení a výběr projektů v rámci programového rámce Program rozvoje venkova.
Stáhnout dokument - Interní postupy MAS pro Programový rámec Programu rozvoje venkova.pdf (602kB 881B)
PDF

Etický kodex

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS pro hodnocení a výběr projektů v rámci programového rámce Program rozvoje venkova.

Stáhnout dokument - Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS.pdf (400kB 938B)
PDF

Pravidla 19. 2. 1

Pravidla 19.2.1 obsahují obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Stáhnout dokument - Pravidla1921.pdf (2MB 88kB 390B)
PDF

Postup pro vygenerování žádosti

Podrobný návod pro vygenerování žádosti o dotaci v Portálu farmáře.
Stáhnout dokument - Postup vygenerování žádosti.pdf (1MB 475kB 656B)
PDF

Postup pro vyplnění žádosti v Portálu farmáře

Podrobný návod, který vám krok po kroku pomůže vyplnit žádost v Portálu farmáře.
Stáhnout dokument - Jak vyplnit žádost -.pdf (2MB 57kB 40B)
PDF

Výpočet finančního zdraví - metodika

Pokud způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč, žadatel doloží podmínku splnění finančního zdraví. Formuláře mají formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů dle způsobu vedení účetnictví v plném/zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidence.
Stáhnout dokument - Metodika_pro_vypocet_financniho_zdravi_2014.pdf (264kB 522B)
XLS

Tabulka pro výpočet finančního zdraví

Tato tabulka v excelu vám pomůže vypočítat vaše finanční zdraví
Stáhnout dokument - Vy-poc-et financ-ni-ho zdravi- - 4. kolo pr-i-jmu z-a-dosti-.xlsx (840kB 1022B)
PDF

Zápis z jednání Výběrové komise

Stáhnout dokument - Zápis z jednání Výběrové komise včetně hodnotících listů.pdf (1MB 1016kB 312B)
PDF

Zápis z Rady 9. 8. 2017

Zápis z Rady MAS Šipka stvrzující výběr projektů Výběrovou komisí.
Stáhnout dokument - Zápis z rady + kodex.pdf (2MB 292kB 360B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář