Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (125101 | 51%)

Ano

Ne (120306 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 245407Pozvánka na členskou schůzi - 18.05.2017

Vážení členové MAS Šipka,

dovolte mi Vás tímto pozvat na členské schůze Mikroregionu Pelhřimov, z. s. a MAS Šipka, z. s.

P O Z V Á N K A

na 35. členskou schůzi Mikroregionu Pelhřimov, z. s. a členskou schůzi MAS Šipka, z. s., které se budou konat

dne 6. června 2017 v salonku Restaurace Na Čtyřce, Pelhřimov

Členská schůze Mikroregionu Pelhřimov, z. s. od 15,00 hod.

Program:

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy
2. Výsledek hospodaření za rok 2016
3. Různé
4. Závěr

Členská schůze MAS Šipka, z. s. od 16,00 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Informace o schvalovacím procesu SCLLD
3. Předpokládané termíny vypsání výzev
4. Členské příspěvky
5. Volba výběrové komise
6. Schválení výroční zprávy
7. Schválení plánovaného rozpočtu
8. Schválení účetní závěrky
9. Informace o hospodaření s majetkem (hřiště v Kojčicích, kontejnery, nákup auta, úvěry – kontokorent)
10. Různé
11. Závěr

Sál i občerstvení bude připraveno na počet přihlášených osob.

Svou účast, případně neúčast, oznamte nejpozději do 31. 5. 2017, a to na:  

·    tel.: 565 351 478 nebo e-mail: kozojedova.j@mupe.cz. (Mikroregion Pelhřimov, z.s.)

·    tel.: 775 343 580 nebo e-mail: info@massipka.cz (MAS Šipka, z.s.)

S pozdravem

Ladislav Med, v. r.                                                              Mgr. Daniela Havlíčková, v. r.
předseda                                                                            předsedkyně
Mikroregion Pelhřimov, z. s.                                              MAS Šipka, z. s.

« Všechny novinky

Kontaktní formulář