Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122542 | 51%)

Ano

Ne (117742 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240284Aktuální výzvy Kraje Vysočina - 13.03.2017

1.      Dotace 50 % pro školy na technické zhodnocení, opravy, nebo dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen. Dále je možné financovat pořízení dlouhodobého hmotného a drobného majetku např. konvektomaty, myčky nádobí, várnice atp.

·        Příjem žádostí je od 10. 3. 2017 do 31. 3. 2017.
·        Maximální výše dotace je 120 000 Kč.
·        Příjemci dotace mohou být zřizovatelé a provozovatelé základních škol - preferované jsou malé základní školy (nejlépe pouze s prvním stupněm).
·        V případě zájmu nás kontaktujte nejpozději 17. 3. 2017. 

2.      Dotace 60 % na ICT (HW + SW) a další rozvoj informačních technologií v obci.

Je možné financovat pořízení dlouhodobého hmotného a drobného majetku - základní HW (modem, informační kiosek, veřejné Wi-Fi, osobní PC nebo notebook – k zpřístupnění internetu v obci) a výdaje na jeho zprovoznění.

·        Příjem žádostí je od 13. 3. 2017 do 17. 4. 2017.
·        Maximální výše dotace je 250 000 Kč.
·        V případě zájmu nás kontaktujte nejpozději 22. 3. 2017. 

3.      Dotace 60 % na cyklostezky a cyklotrasy včetně projektové dokumentace.

A) Obnova a budování doprovodné infrastruktury na značených cykloturistických trasách.
B)Zpracování projektové dokumentace a souvisejících činností.
C) Údržby a opravy včetně plošných oprav povrchů a celkových rekonstrukcí komunikací a cest využívaných cyklisty.

Vzhledem k velice krátkého termínu pro podávání žádosti Vám doporučujeme zaměřit se na program B. Kde můžete získat dotaci na zpracování studie týkající se cykloturistických tras a tuto studii následně využít pro podání žádosti o dotaci v rámci MAS Šipka.

·        Příjem žádostí je od 10. 3. 2017 do 17. 3. 2017.
·        Maximální výše dotace:Program A) 100 000 Kč, Program B) 200 000 Kč, Program C) 500 000 Kč.
·        V případě zájmu nás kontaktujte nejpozději14. 3. 2017. 

Více informací o jednotlivých dotacích naleznete na stránkách Kraje Vysočina: https://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni.

« Všechny novinky

Kontaktní formulář