Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122557 | 51%)

Ano

Ne (117758 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240315Sedmá výzva PRV

Sedmá výzva PRV MAS Šipka:

Termín vyhlášení výzvy: 27. 3. 2023

Termín příjmu žádostí od 27. 3. 2023 do 28. 4. 2023 - podání Žádostí o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. 

Termín registrace RO SZIF: 29. 6. 2023

 

Vyhlašované Fiche:

- F1 - Zemědělství - alokace 1 173 149,- Kč

- F2 - Potravinářství - alokace 855 165,- Kč

- F3 - Podnikání na venkově - alokace 815 056,- Kč

Termín semináře pro žadatele je 28. 3. 2023 od 14:00 v kanceláři MAS Šipka, Myslotínská 1786, Pelhřimov

Dokumenty

PDF

Text 7. výzvy MAS Šipka PRV

Stáhnout dokument - Text 7. výzvy MAS Šipka PRV.pdf (301kB 677B)
PDF

Fiche 1 - Zemědělství

Pro zobrazení souboru je nutné jej uložit do PC a poté otevřít uložený soubor.
Stáhnout dokument - FICHE_1_Zemedelstvi.pdf (747kB 42B)
PDF

Fiche 2 - Potravinářství

Pro zobrazení souboru je nutné jej uložit do PC a poté otevřít uložený soubor.
Stáhnout dokument - FICHE_2_Potravinarstvi.pdf (751kB 202B)
PDF

Fiche 3 - Podnikání na venkově

Pro zobrazení souboru je nutné jej uložit do PC a poté otevřít uložený soubor.
Stáhnout dokument - FICHE_3_Podnikani_na_venkove.pdf (739kB 528B)
PDF

Pravidla 19.2.1

Stáhnout dokument - Pravidla_19._2._1.pdf (1MB 958kB 379B)
PDF

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Stáhnout dokument - Prirucka_pro_zadavani_verejnych_zakazek_Programu_rozvoje_ven.pdf (459kB 793B)
PDF

Interní postupy MAS Šipka

Stáhnout dokument - Interní postupy MAS_ŠIPKA_2023.pdf (324kB 125B)
PDF

Etický kodex

Stáhnout dokument - Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců PRV 7.pdf (227kB 905B)
PDF

Formulář k získání přístupu na Portál farmáře

Stáhnout dokument - PF_formular_.pdf (197kB 895B)
PDF

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci a předání na MAS a SZIF

Stáhnout dokument - Postup_pro_vygenerovani_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF.pdf (1MB 665kB 857B)
PDF

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Stáhnout dokument - Postup_pro_doplneni_ZoD_pres_Portal_farmare_v_operaci_19_2_1.pdf (736kB 285B)
PDF

Postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Stáhnout dokument - Zjednoduseny_postup_pro_dolozeni_aktualizovaneho_formulare_Z.pdf (579kB 651B)
PDF

Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře

Stáhnout dokument - Postup_pro_dolozeni_Prohlaseni_o_kategorii_podniku.pdf (900kB 525B)
PDF

Praktický příklad pro ilustraci - vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Stáhnout dokument - _Manual_pro_vyplneni_prilohy_Prohlaseni_o_zarazeni_podniku.pdf (900kB 525B)
PDF

Metodika výpočtu Finančního zdraví

Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 2 000 000 Kč.
Stáhnout dokument - Metodika_vypoctu_financniho_zdravi.pdf (1MB 103kB 279B)
PDF

Postup k doložení Finančního zdraví přes Portál farmáře

Stáhnout dokument - Postup_pro_dolozeni_Financniho_zdravi.pdf (2MB 206kB 55B)
DOC

Příloha - Vazba na venkovskou turistiku

Stáhnout dokument - Priloha_Vazba_na_venkovskou_turistiku_2022.docx (112kB 482B)
PDF

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Stáhnout dokument - Postup_oznameni_stazeni_Zadosti_o_dotaci_a_ukonceni_realizac.pdf (1MB 193kB 553B)
PDF

Postup podání Žádosti o platbu přes Portál farmáře

Stáhnout dokument - Podani_Zadosti_o_platbu_pres_Portal_farmare.pdf (2MB 1009kB 759B)
PDF

Postup pro doplnění Žádosti o platbu přes Portál farmáře

Stáhnout dokument - Doplneni_Zadosti_o_platbu_pres_Portal_farmare.pdf (516kB 192B)
PDF

Příručka pro publicitu

Stáhnout dokument - Prirucka_pro_publicitu.pdf (1MB 522kB 90B)
PDF

Pozvánka na seminář pro žadatele

Stáhnout dokument - Pozvánka na seminář 7. výzva.pdf (144kB 402B)
PDF

Seznam přijatých žádostí

Stáhnout dokument - Seznam přijatých žádostí PRV 7.pdf (125kB 22B)
PDF

Seznam schválených žádostí FNaP

Seznam schválených žádostí v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti
Stáhnout dokument - Seznam schválených žádostí FNaP.pdf (130kB 130B)
PDF

Pozvánka na zasedání výběrové komise 6. 6. 2023

Stáhnout dokument - pozvánka na zasedání výběrové komise.pdf (158kB 770B)
PDF

Výsledný seznam žádostí

Seznam schválených / neschválených žádostí v rámci věcného hodnocení a výběru / nevýběru projektů Radou MAS
Stáhnout dokument - Seznam žádostí věcné hodnocení a výběr k financování.pdf (431kB 908B)
DOC

Čestné prohlášení účastníka výběrového/zadávacího řízení

Přiloha povinná k doložení zadávacího řízení při Žádosti o platbu
Stáhnout dokument - Priloha_c_3_Cestne prohlaseni ucastnika vyberoveho rizeni.docx (33kB 938B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář