Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122552 | 51%)

Ano

Ne (117755 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240307Šestá výzva PRV

Termín vyhlášení výzvy: 09. 05. 2022

Termín příjmu žádostí od 09. 05. 2022 do 10. 06. 2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. 

Termín registrace na RO SZIF: 29. 07. 2022

Vyhlašované Fiche: 

- F1 Zemědělství 

- F3 Podnikání na venkově

Termín semináře pro žadatele je 02. 05. 2022 od 14:00 v kanceláři MAS Šipka, Myslotínská 1786, Pelhřimov 

Dokumenty

PDF

Text 6. výzvy MAS Šipka PRV

Stáhnout dokument - Výzva č. 6 MAS Šipka_fin.pdf (618kB 160B)
PDF

Fiche 1 Zemědělství

Stáhnout dokument - FICHE_1_Zemědělství.pdf (747kB 42B)
PDF

Fiche 3 Podnikání na venkově

Stáhnout dokument - FICHE_3_Podnikání na venkově.pdf (739kB 528B)
PDF

Etický kodex

Stáhnout dokument - Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců PRV 6..pdf (567kB 568B)
PDF

Pravidla 19.2.1

Stáhnout dokument - Zpresneni_pro_rok_2022_-_Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_o.pdf (1MB 933kB 890B)
PDF

Potvrzení o návštěvnosti

Stáhnout dokument - Potvrzení Agentura Dobrý den.pdf (125kB 613B)
PDF

Interní postupy MAS v rámci PRV

Stáhnout dokument - 2022_Interní postupy MAS pro Programový rámec Programu rozvoje venkova_fin.pdf (782kB 702B)
PDF

Formulář k získání přístupu na Portál farmáře

Stáhnout dokument - PF_formular_.pdf (197kB 895B)
PDF

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci a předání na MAS a SZIF

Stáhnout dokument - Postup pro vygenerovani ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou registraci na RO SZIF.pdf (1MB 665kB 857B)
PDF

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Stáhnout dokument - Postup_pro_doplneni_ZoD_pres_Portal_farmare_v_operaci_19_2_1.pdf (736kB 285B)
PDF

Postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Stáhnout dokument - Zjednoduseny_postup_pro_dolozeni_aktualizovaneho_formulare_Z.pdf (579kB 651B)
PDF

Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře

Stáhnout dokument - Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku.pdf (900kB 525B)
PDF

Praktický příklad pro ilustraci - vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Stáhnout dokument - Manual pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku.pdf (900kB 525B)
PDF

Metodika výpočtu Finančního zdraví

Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 2 000 000 Kč.
Stáhnout dokument - Metodika_vypoctu_financniho_zdravi.pdf (1MB 103kB 279B)
PDF

Postup k doložení Finančního zdraví přes Portál farmáře

Stáhnout dokument - Postup pro doložení Finančního zdraví.pdf (2MB 206kB 55B)
PDF

Příloha č. 1: Vazba na venkovskou turistiku

Stáhnout dokument - Příloha_Vazba_na_venkovskou_turistiku_2022.pdf (465kB 414B)
PDF

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Stáhnout dokument - Postup_oznameni_stazeni_Zadosti_o_dotaci_a_ukonceni_realizac.pdf (1MB 193kB 553B)
PDF

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení
Stáhnout dokument - Prirucka_pro_zadavani_verejnych_zakazek_Programu_rozvoje_venkova_na_obdobi_2014-2020_verze_5_.pdf (892kB 974B)
PDF

Seznam dokumentace k výběrovému řízení

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení
Stáhnout dokument - Seznam_dokumentace_z_vyberoveho_rizeni_pro_zadavani_zakazek_.pdf (615kB 564B)
PDF

Postup podání hlášení o změnách

Žadatel je povinen nahlásit veškeré změny, které v projektu nastanou.
Stáhnout dokument - Zjednoduseny_postup_podani_Hlaseni_o_zmenach_pres_Portal_farmare.pdf (805kB 462B)
PDF

Postup pro doplnění Žádosti o platbu přes Portál farmáře

Dokumenty k podání žádosti o platbu
Stáhnout dokument - Doplnění Žádosti o platbu přes Portál farmáře.pdf (516kB 192B)
PDF

Postup podání Žádosti o platbu přes Portál farmáře

Dokumenty k podání žádosti o platbu
Stáhnout dokument - Podání Žádosti o platbu přes Portál farmáře.pdf (2MB 1009kB 759B)
PDF

Příručka pro publicitu

Stáhnout dokument - Příručka pro publicitu.pdf (1MB 522kB 90B)
PDF

Pozvánka na seminář pro žadatele

Stáhnout dokument - Pozvánka na seminář 6. výzva.pdf (452kB 806B)
PDF

Seznam přijatých žádostí

Stáhnout dokument - Seznam přijatých žádostí_final.pdf (423kB 435B)
PDF

Seznam schválených žádostí FNaP

Seznam schválených žádostí v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti
Stáhnout dokument - Seznam žádostí FNaP.pdf (622kB 807B)
PDF

Pozvánka na zasedání výběrové komise

Stáhnout dokument - pozvánka na zasedání výběrové komise.pdf (469kB 743B)
PDF

Výsledný seznam žádostí

Seznam schválených / neschválených žádostí v rámci věcného hodnocení a výběru projektů Radou MAS
Stáhnout dokument - Seznam žádostí věcné a rada.pdf (826kB 785B)

« Všechny novinky

Kontaktní formulář