Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (125103 | 51%)

Ano

Ne (120306 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 245409Strategie komunitně vedeného rozvoje území

Místní akční skupiny Šipka 2021+

Strategie komunitně vedeného rozvoje území (SCLLD)

Strategie MAS Šipka je integrovaným projektem celého území, na jehož základě dochází ke zkvalitnění všech aspektů života místních obyvatel. Hlavním cílem je zajištění rozvoje regionu MAS Šipka.

Tvorba SCLLD

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 vytváří Místní akční skupina Šipka, z.s. prostřednictvím koordinace společných a individuálních aktivit veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Účelem strategie je nalezení efektivního využívání místních zdrojů, síťování, zvýšení informovanosti i spolupráce místních subjektů a dosažení trvale udržitelného rozvoje. V rámci tvorby strategie jsou vedeny rozhovory se zástupci obcí, vyplňovány dotazníky širokou veřejností, sbírány podněty od podnikatelů, neziskových organizací, poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb apod.

Zapojení veřejnosti do tvorby SCLLD 2021+

Metoda zapojení

Datum (období) provedení

Individuální rozhovory se starosty obcí v území působnosti MAS Šipka  Vyhhodnocení dotazníků

25. 5. 2020 – 31. 8. 2020

Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Šipka, z.s. Zápis z jednání

28. 7. 2021

Anketní šetření prostřednictvím Facebooku a na webu MAS Výstupy z dotazníků

10. 6. 2021 - 16. 7. 2021

Komunitní setkání – online přes Google Meet Zápis z jednání, Vyhodnocení realizovaných aktivit, Prezenční listina

31. 5. 2021

Řídící výbor MAP – online přes Google Meet Zápis z jednání

26. 5. 2021

Sběr podnětů v rámci komunitního plánování sociálních služeb SPRSS

1. 11. 2017 – 31. 12. 2020

Individuální pohovory se žadateli o dotace MAS

6. 1. 2020 – 9. 9. 2020

Pozn: Veškeré uvedené podklady a výstupy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři MAS Šipka.

V programovém období 2021 – 2027 bude realizována strategie MAS Šipka na území 31 obcí.

Dokumenty

PDF

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šipka na období 2021 - 2027

Stáhnout dokument - STRATEGIE MAS ŠIPKA 2021-2027.pdf (1MB 883kB 968B)

Kontaktní formulář