Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (125109 | 51%)

Ano

Ne (120312 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 245421Strategie komunitně vedeného rozvoje území

Místní akční skupiny Šipka 2014 - 2020

SCLLD MAS Šipka vznikla za účelem stanovení cílů Místní akční skupiny Šipka, z.s. Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu MAS Šipka jako regionu usilujícího o zajištění zkvalitnění všech aspektů života obyvatel v něm žijících, jeho návštěvníků a dalších aktérů v území. 
Strategie CLLD rozvoje území MAS Šipka je integrovaným projektem celého území – skládá se z podrobné analýzy výchozího stavu a ze souhrnu navrhovaných řešení. SCLLD dále obsahuje akční plány (programové rámce), které definují možné zaměření jednotlivých projektů a možné žadatele.
Strategie označuje problémy a zdroje, které se vyskytují v zájmovém území MAS prostřednictvím SWOT analýzy. Účelem strategie je nalezení efektivního využívání místních zdrojů, dosažení trvale udržitelného rozvoje, koordinace společných a individuálních aktivit subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru. SCLLD MAS Šipka vznikala metodou komunitně vedeného místního rozvoje, která kombinuje práci zaměstnanců a dobrovolníků MAS Šipka a odborníků s názory utvářenými široké veřejnosti.

Dokumenty

PDF

SCLLD MAS Šipka

Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Šipka
Stáhnout dokument - SCLLD_9_5_17_VH2.pdf (4MB 617kB 432B)
XLS

Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD MAS Šipka
Stáhnout dokument - Tabulka SCLLD financování podle cílů_VH2.xlsx (93kB 976B)
PDF

Osvědčení o standardizaci

Osvědčení o standardizaci MAS Šipka
Stáhnout dokument - Osvědčenípdf.pdf (89kB 130B)
PDF

Žádost o standardizaci

Žádost o standardizaci MAS Šipka
Stáhnout dokument - D_STD_MAS_1000658520_20151127_124027_last.pdf (525kB 822B)
PDF

Souhlas obcí

Souhlas obcí se zařazením do území působnosti SCLLD MAS Šipka na období 2014-2020
Stáhnout dokument - Souhlasy obci s IC.pdf (1MB 70kB 615B)
Neznámý typ

Zdrojová data

Zdrojová data k SCLLD MAS Šipka - aktualizace 28.5.2020
Stáhnout dokument - Zdroj_data_SCLLD.zip (57MB 957kB 97B)
PDF

Souhlas obcí

Souhlas obcí se zařazením do území působnosti SCLLD MAS Šipka na období 2014-2020 - rozšíření zájmového území
Stáhnout dokument - souhlasy obcí - rozšíření území.pdf (191kB 174B)

Kontaktní formulář