Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (125113 | 51%)

Ano

Ne (120315 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 245428V programovém období 2014 - 2020 bude MAS Šipka, z.s. vypisovat výzvy na předkládání žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), Operačním programu zaměstnanost (OPZ) a Operačním programu životní prostředí (OPŽP). 

Výzvy v rámci PRV budou zaměřeny na podporu zemědělství, podnikání, lesnické infrastruktury, pozemkových úprav, protipovodňových opatření, lesnictví a spolupráci MAS. IROP se zaměří na podporu bezpečné dopravy, komunitních center, vzdělávání a sociálního podnikání. Programový rámec OPZ pak podpoří zaměstnanost, sociální služby, sociální podnikání a prorodinná opatření. V rámci výzvy OPŽP bude podporována revitalizace zeleně v intravilánu obcí. 

Výzvy za jednotlivé programové rámce naleznete po kliknutí na příslušný programový rámec níže. 

Výzvy PRV

Výzvy IROP

Výzvy OPZ

Výzvy OPŽP 

Dokumenty

XLS

Harmonogram výzev MAS Šipka 2017 - 2022

Stáhnout dokument - Harmonogram na web verze II.xlsx (18kB 404B)

Kontaktní formulář