Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (125100 | 51%)

Ano

Ne (120301 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 245401Název projektu: Podpora doprovodných služeb v území MAS Šipka

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_008/0000057

Období realizace: 1. 3. 2023 - 1. 6. 2025

Projekt "Podpora doprovodných služeb v území MAS Šipka" je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus. 

V rámci projektu dojde k podpoře doprovodných služeb na území MAS Šipka, které mají za úkol pomoci lidem s duševním onemocněním, osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám se zdravotním postižením, rodičům a dětem v nepříznivé životní situaci, seniorům, neformálním pečujícím, osobám vracejícím se na trh práce z MD a RD a osobám pečujícím o malé děti.
Všechny tyto cílové skupiny budou podpořeny v rámci komunitní práce a také vznikem multidisciplinárního týmu.
 
V rámci projektu budou zajištěny následující klíčové aktivity:
 
1. Komunitní centrum pro rodiny s dětmi
Aktivita má za cíl posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení a také pomoc rodinám v tíživé životní situaci. Cílovou skupinou jsou rodiče, děti a mladí dospělí v nepř. soc. situaci, osoby vracející se na trh práce z MD/RD, osoby pečující o malé děti.
Aktivita bude zajištěna prostřednictvím:
 
a) komunitního pracovníka (zaměstnanec MAS)
b) pečující osoby (zaměstnanec MAS)
 
2. SVÉPOMOC – Komunitní centrum sdružující osoby s duševním handicapem za účelem aktivizace jejich potenciálu 
Jedná se o aktivitu nad rámec sociálních služeb. Cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním, osoby ohrožené soc. vyloučením, neformální pečující, dobrovolníci a veřejnost. Tato aktivita zajistí bezpečné, neutrální a zároveň přístupné zařízení, kde je na základě principů komunitní práce aktivizován potenciál cílové skupiny tak, aby byla do budoucna schopna vlastními silami řešit své obtíže a participovat na veřejném životě i mimo komunitu, a kde dochází k přirozenému propojování osob z komunity s majoritní společností. 
Aktivita bude zajištěna prostřednictvím:
 
a) komunitního pracovníka (zaměstnanec FOKUS Vysočina)
b) Peer pracovníka (zaměstnanec FOKUS Vysočina)
 
3. Podpora neformálních pečujících v paliativní péči
V rámci této aktivity vznikne multidisciplinární tým, který se bude starat o neformální pečující. Tato aktivita bude realizována pravidelně dle potřeby neformálních pečujících až několikrát denně, každý všední den v týdnu. 
Aktivita bude zajištěna prostřednictvím:
 
a) sociálního pracovníka (zaměstnanec Nemocnice Pelhřimov)
b) terénního pracovníka (zaměstnanec Nemocnice Pelhřimov)
c) psychologa (zaměstnanec Nemocnice Pelhřimov)
d) kaplana (zaměstnanec Nemocnice Pelhřimov)
 
4.  Koordinátor preventivních seniorských aktivit
 
Aktivita zajistí podporu v oblasti prevence potřeby sociální služby pro seniory, možnost seniorů aktivně a kvalitně pracovat na svém psychickém i fyzickém zdraví komplexně s podporou odborníků a také budou informování o všech následných a potřebných organizacích do budoucna v rámci sociálních služeb. 
Aktivita bude zajištěna prostřednictvím:
 
a) koordinátora preventivních seniorských aktivit
 

Dokumenty

PDF

Akční plán MAS Šipka pro OPZ+

Stáhnout dokument - Akční plán MAS Šipka pro OPZ+.pdf (251kB 491B)
PDF

Realizační tým a klíčové aktivity

Stáhnout dokument - Realizační tým projektu a aktivity.pdf (496kB 521B)
PDF

Zápis z jednání k zahájení projektu

Stáhnout dokument - Zápis z jednání 1.3.2023_zahájení projektu.pdf (456kB 946B)
PDF

Představení projektu poskytovatelům sociálních a doprovodných služeb na Pelhřimovsku

Stáhnout dokument - Zápis z jednání 7.3.2023_představení projektu.pdf (455kB 391B)

Kontaktní formulář