Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (125102 | 51%)

Ano

Ne (120306 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 245408Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov

Název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006513

 

 

Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost, specifický cíl SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování, v rámci výzvy č. 63 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Účelem projektu je vytvoření komplexního Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Pelhřimov (71 obcí) pro období 2019 – 2021 a následný akční plán na roky 2019 a 2020.

Cílem projektu je podpořit procesy plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí v ORP Pelhřimov prostřednictvím efektivního plánování při aktivní účasti všech relevantních aktérů v území. Dojde tím ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních a dalších navazujících služeb v ORP Pelhřimov. 

Součástí projektu bude také šetření potřebnosti v poskytování služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a následných služeb pro tuto cílovou skupinu.

MAS Šipka zapojí do procesu plánování veřejnost i relevantní aktéry, aby došlo k podpoře partnerství na celém území a naplánované aktivity mohly být následně v území realizovány.

Za tímto účelem bude zřízena organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb:

1.     Koordinační skupina (tvořena realizačním týmem projektu a zástupci z řídící skupiny)

2.     Řídící skupina (tvořena zástupci členů z řad poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů a dalších dotčených osob působících v oblasti SS)

3.     Pracovní skupina (obce, NNO, příspěvkové organizace obcí v soc. oblasti, příjemci a potenciální příjemci podpory v oblasti soc. služeb).

Všichni zainteresovaní aktéři se budou podílet na celém procesu plánování. Dojde tak k tvorbě regionálního partnerství mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb, obcemi a také aktivními občany. Zároveň vznikne úzká spolupráce mezi obcemi a krajem.

 

Dokumenty

PDF

Organizační a jednací řád SPRSS

Stáhnout dokument - Organizační a jednací řád SPRSS.pdf (972kB 131B)
PDF

Zápis z 1. pracovní skupiny Služby pro seniory

Stáhnout dokument - Zápis z 1. pracovní skupiny Služby pro seniory.pdf (494kB 767B)
PDF

Zápis z 1. pracovní skupiny Služby pro zdravotně a mentálně postižené

Stáhnout dokument - Zápis z 1. pracovní skupiny Služby pro zdravotně a mentálně postižené.pdf (507kB 310B)
PDF

Zápis z 1. pracovní skupiny Duševní zdraví

Stáhnout dokument - Zápis z 1. pracovní skupiny Duševní zdraví.pdf (453kB 570B)
PDF

Zápis z 1. pracovní skupiny Rozvoj ostatních SS

Stáhnout dokument - Zápis z 1. pracovní skupiny Rozvoj ostatních SS.pdf (448kB 163B)
PDF

Zápis z 2. pracovní skupiny Služby pro seniory

Stáhnout dokument - Zápis z 2. pracovní skupiny Služby pro seniory.pdf (393kB 738B)
PDF

Zápis z 2. pracovní skupiny Služby pro zdravotně a mentálně postižené

Stáhnout dokument - Zápis z 2. pracovní skupiny Služby pro zdravotně a mentálně postižené.pdf (398kB 374B)
PDF

Zápis z 2. pracovní skupiny Duševní zdraví

Stáhnout dokument - Zápis z 2. pracovní skupiny Duševní zdraví.pdf (363kB 130B)
PDF

Zápis z 2. pracovní skupiny Rozvoj ostatních SS

Stáhnout dokument - Zápis z 2. pracovní skupiny Rozvoj ostatních SS.pdf (363kB 154B)
PDF

Dotazník pro starosty

Mapování sociálních služeb v ORP Pelhřimov
Stáhnout dokument - Dotazník pro starosty.pdf (503kB 393B)
PDF

Dotazník pro poskytovatele a zaměstnance VS

Mapování sociálních služeb v ORP Pelhřimov
Stáhnout dokument - Dotazník pro poskytovatele a zaměstnance VS.pdf (439kB 910B)
PDF

Dotazník pro seniory

Mapování sociálních služeb v ORP Pelhřimov
Stáhnout dokument - Dotazník pro seniory.pdf (582kB 723B)
PDF

Dotazník pro zdravotně postižené

Mapování sociálních služeb v ORP Pelhřimov
Stáhnout dokument - Dotazník pro zdravotně postižené.pdf (585kB 619B)
PDF

Dotazník duševní zdraví

Mapování sociálních služeb v ORP Pelhřimov
Stáhnout dokument - Dotazník_duševní zdraví.pdf (591kB 338B)
PDF

Dotazník ostatní sociální služby

Mapování sociálních služeb v ORP Pelhřimov
Stáhnout dokument - Dotazník_ostatní sociální služby.pdf (587kB 193B)
PDF

Zápis z 3. pracovní skupiny Služby pro seniory

Stáhnout dokument - Zápis z 3. pracovní skupiny Služby pro seniory.pdf (397kB 656B)
PDF

Zápis z 3. pracovní skupiny Služby pro zdravotně a mentálně postižené

Stáhnout dokument - Zápis z 3. pracovní skupiny Služby pro zdravotně a mentálně postižené.pdf (397kB 758B)
PDF

Zápis z 3. pracovní skupiny Duševní zdraví a Rozvoj ostatních SS

Stáhnout dokument - Zápis z 3. pracovní skupiny Duševní zdraví a Rozvoj ostatních SS.pdf (397kB 828B)
PDF

Zápis z 4. pracovní skupiny Služby pro seniory

Stáhnout dokument - Zápis z 4. pracovní skupiny Služby pro seniory.pdf (395kB 278B)
PDF

Zápis z 4. pracovní skupiny Služby pro zdravotně a mentálně postižené

Stáhnout dokument - Zápis z 4. pracovní skupiny Služby pro zdravotně a mentálně postižené.pdf (395kB 339B)
PDF

Zápis z 4. pracovní skupiny Duševní zdraví

Stáhnout dokument - Zápis z 4. pracovní skupiny Duševní zdraví.pdf (394kB 1020B)
PDF

Zápis z 4. pracovní skupiny Rozvoj ostatních SS

Stáhnout dokument - Zápis z 4. pracovní skupiny Rozvoj ostatních SS.pdf (395kB 301B)
PDF

Zápis z 5. pracovní skupiny Služby pro seniory

Stáhnout dokument - Zápis z 5. pracovní skupiny Služby pro seniory.pdf (391kB 822B)
PDF

Zápis z 5. pracovní skupiny Služby pro zdravotně a mentálně postižené

Stáhnout dokument - Zápis z 5. pracovní skupiny Služby pro zdravotně a mentálně postižené.pdf (392kB 21B)
PDF

Zápis z 5. pracovní skupiny Duševní zdraví a Ostatní sociální služby

Stáhnout dokument - Zápis z 5. pracovní skupiny Duševní zdraví a Ostatní SS.pdf (392kB 20B)
PDF

Zápis z 6. pracovní skupiny Služby pro seniory

Stáhnout dokument - Zápis z 6. pracovní skupiny Služby pro seniory.pdf (157kB 229B)
PDF

Zápis z 6. pracovní skupiny Služby pro zdravotně a mentálně postižené, Duševní zdraví a Ostatní sociální služby

Stáhnout dokument - Zápis z 6. pracovní skupiny ostatních služeb.pdf (166kB 544B)
PDF

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov pro období 2019 - 2021

Stáhnout dokument - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov.pdf (3MB 226kB 268B)
PDF

Akční plán pro rok 2019 - 2020

Stáhnout dokument - Akční plán pro rok 2019 - 2020.pdf (807kB 831B)
PDF

Zápis z konání pracovní skupiny 31. 5. 2021

Stáhnout dokument - Zápis z pracovní skupiny 31.5.2021.pdf (611kB 1005B)
PDF

Vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2019 - 2020

Zpráva o průběhu plnění Akčního plánu 2019/2020
Stáhnout dokument - Vyhodnocení Akčního plánu 2019-2020.pdf (811kB 38B)
PDF

Zápis z konání pracovní skupiny 19. 10. 2021

Stáhnout dokument - Zápis z pracovní skupiny 19.10.2021.pdf (643kB 1000B)
PDF

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov pro období 2022 - 2025

Stáhnout dokument - SPRSS 2022-2025_aktualizace.pdf (4MB 271kB 511B)
PDF

Akční plán pro rok 2022

Stáhnout dokument - Akční plán 2022.pdf (741kB 825B)
PDF

Zápis ze setkání poskytovatelů SS 7.3.2023

Stáhnout dokument - Zápis ze setkání členů KP 7.3.2023.pdf (570kB 312B)
PDF

Zhodnocení aktivit Akčního plánu 2022

Stáhnout dokument - Hodnotící zpráva o naplňování AP 2022_PELHŘIMOVSKO.pdf (770kB 430B)
PDF

Akční plán pro rok 2023

Stáhnout dokument - Akční plán pro rok 2023.pdf (760kB 101B)
PDF

Zhodnocení aktivit Akčního plánu 2023

Stáhnout dokument - Hodnotící zpráva o naplňování AP 2023.pdf (853kB 94B)
PDF

Akční plán pro rok 2024

Stáhnout dokument - Akční plán pro rok 2024.pdf (759kB 12B)
PDF

Zápis ze setkání poskytovatelů SS 12.3.2024

Stáhnout dokument - Zápis ze setkání poskytovatelů SS 12.3.2024.pdf (359kB 903B)

Fotogalerie

Kontaktní formulář